logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Wawrzyniec Andrzejewski, Grupa Pekabex
dr inż. Szymon Wojciechowski, Grupa Pekabex

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Grupa Pekabex produkuje bogaty asortyment prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz strunobetonowych (sprężonych). Znajdują one zastosowanie niemalwkażdymrodzaju budownictwa: w obiektach handlowych, energetycznych, infrastrukturalnych, przemysłowych, mieszkaniowych, biurowych, na parkingach, stadionach oraz jako elementy wypełniające wnętrza tuneli wielkośrednicowych. 

Literatura
[1] PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania.
[2] Dziennik Ustaw 2017 poz. 2285. Rozporządzenie Ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[3] System Pekabex Budynki Mieszkalne, Katalog produktów, wersja: kwiecień 2020.
  

 Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 04/2023, strona 52-53 (spis treści >>)