logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY uprzejmie informuje, że 20-23 września br. odbędzie się w Zakopanem X Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ARCHBUD 2023 pod hasłem PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • nowe tendencje w kształtowaniu architektury zrównoważonej (ekonomia-ekologia-społeczeństwo),
 • genius loci a globalizacja - współczesne wyzwania projektowe,
 • projektowanie budynków bez barier – przestrzeń dostępna, integracja międzypokoleniowa,
 • problemy modernizacji i rewitalizacji budynków i ich zespołów,
 • nowoczesne rozwiązania materiałowe w architekturze i budownictwie,
 • smart city – rozwiązania i zagrożenia,
 • ślad węglowy – realne znaczenie – sposoby określania,
 • energooszczędność w budownictwie i architekturze,
 • małe reaktory jądrowe, a potrzeby energetyczne w budownictwie (w ciepłownictwie),
 • inżynieria materiałów budowlanych z uwzględnieniem gospodarki odpadami w budownictwie,
 • hybrydowe źródła energii w budownictwie indywidualnym, komercyjnym i przemysłowym
 • BIM (Building Information Modelling) – cyfryzacja procesów realizowanych w trakcie cyklu życia budynku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu projektowania i budowy.

 

POBIERZ KATRĘ ZGŁOSZENIA