logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W Polsce elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) są najczęściej stosowane do wykonywania zewnętrznych ścian konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych. W tym celu wykorzystywane są elementy szerokości równej grubości ściany (od 60 do 420 mm). ABK jest materiałem lekkim, charakteryzującym się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną, ale też wymaganą wytrzymałością. 

Literatura
[1] PN-EN 771-4+A1:2015-10P Wymagania do tyczące elementów murowych – Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5 z 4.4.2011).
[3] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[4] PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.
[5] PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2:Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
[6] PN-EN 772-1+A1:2015-10: Metody badań elementów murowych. Część 1. Określenie wytrzymałości na ściskanie.

  

 Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2023, strona 57-58 (spis treści >>)