logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Seminarium odbędzie się 2 marca 2023 r. o godz. 10:15, w sali „A” (III p.), w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona kolumnom wzmacniającym podłoże. Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz przykłady awarii i wynikające z nich wnioski.

Program seminarium:

  • Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski – Zamiast bukietu kwiatów
  • Michał Topolnicki – Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi
  • Jakub Saloni, Monika Ura - Kolumny sztywne w gruntach o niskich parametrach wytrzymałościowych
  • Łukasz Morawski - Wytrzymałość cementogruntu na ścinanie w świetle badań laboratoryjnych
  • Wojciech Szwejkowski - XX-lecie PZWFS
  • Krzysztof Traczyński – Badania geotechniczne dla potrzeb budowy 3 linii metra w Warszawie
  • Jacek Nawracała, Paweł Łęcki - Ocena wyników obliczeń przemieszczeń MES zweryfikowanych metodą obserwacyjną
  • Adam Rosołek - Iniekcje niskociśnieniowe manszetowe oraz iniekcje wysokociśnieniowe jet grouting jako wzmocnienie podłoża w celu naprawy posadowienia istniejącego zbiornika kwasu azotowego o pojemności ok. 4800 m3.
  • Łukasz Chodakowski - Realizacja wyjść ewakuacyjnych w tunelu TBM pod Świną
  • Piotr Rychlewski - Fundamenty farm wiatrowych na morzu


Więcej:

https://www.ibdim.edu.pl/pl/oferta/seminarium-geotechnika-dla-inzynierow