logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Modular construction in adapting to changing requirements on the example of railway stations

dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-5570-2363
mgr inż. arch. KamilaWłoch-Surówka, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0002-4780-9806

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.01.02
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Artykuł jest kontynuacją przykładów implementacji idei elastyczności przez wykorzystanie potencjału budownictwa modułowego. Na reprezentatywnych przykładach wskazano możliwości jego zastosowania przy budowie dworców kolejowych. Budownictwo modułowe wykorzystane w przeobrażaniu infrastruktury kolejowej pozwala na realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Omówiono przykłady brytyjskie oraz z Niemiec, Niderlandów i Polski.
Słowa kluczowe: budownictwo modułowe; zmienne wymagania; dworce kolejowe.

Abstract. The article is a continuation of the examples of implementation of the idea of flexibility by using the potential of modular construction. Representative examples show the possibilities of their use in the construction of railway stations. Modular construction used in the transformation of the railway infrastructure allows for the implementation of assumptions for sustainable development. British examples are discussed as well from Germany, the Netherlands, and Poland.
Keywords: modular construction; changing requirements; railway stations.

Literatura
[1] Station Design Guide, Design Manual NR/GN/CIV/100/02, Network Rail, London 2021.
[2] Zamkowska S. Kierunki doskonalenia ofert w kolejowych przewozach pasażerskich. Problemy Kolejnictwa. 2007; 142(51).
[3] O’Donovan L, Laurence D. HUB Making places for people and trains, London: Network Rail Infrastructure Limited, 2020.
[4] Abetter railway for a better Britain. Strategic Business Plan 2019 – 2024. London: Network Rail Infrastructure Limited, 2019.
[5] The Changing Face of Rail, Rail Magazine, Issue 919, 2020.
[6] Our ambition for a low-emission railway 2020-2050, Network Rail, London 2020.
[7] Accrington Eco Rail Station Project Research Findings Report, Eden Business Analysis. York, 2011, https://communityraillancashire.co.uk (09.2022).
[8] https://communityraillancashire. co. uk/stations/ accrington/#site-title (09.2022).
[9] https://www.7narchitects.com/projects/reimagining- railways (07.2022).
[10] https://explorestation.commonplace.is (07.2022).
[11] https://www.networkrail.co.uk/stories/howa- flat-pack-bridge-means-better-connectionsacross- britain/(07.2022).
[12] https://www.knightarchitects.co. uk/(07.2022).
[13] https://flowbridge.co.uk/(07.2022).
[14] https://www.networkrail.co.uk/industry-andcommercial/ research-development-and-technology/ research-and-development-programme/ innovative-modular-footbridge-design/(07.2022).
[15] https://www. europarl. europa. eu/factsheets/ pl/sheet/130/transport-kolejowy (08.2022)
[16] Ziarko Ł. Jednolity europejski obszar kolejowy – tworzenie konkurencyjnej struktury sektora kolejowego w Unii Europejskiej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2013; https://ikar.wz.uw.edu.pl (10.2022).
[17] https://www. archdaily. com/442757/barneveld- noord-nl-architects/526a633ce8e44ee8e- 100049c-barneveld-noord-nl-architects-photo? next_project=no.
[18] Broschuere Gruener Bahnhof, DB Station & Service AG. Berlin, 2019.
[19] Prezentacja programu Innowacyjne Dworce Systemowe, Biuro Inwestycji PKP S.A., https://www.sejm.gov.pl/(9.2022).
[20] Poliński J, Ochociński K. Innowacyjne dworce kolejowe w obsłudze podróżnych. Zeszyt 162, Prace Instytutu Kolejnictwa. 2019.
[21] Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Realizacja programu inwestycji dworcowych, KIN. 430.012.2021 Nr ewid. 187/2021/P/21/029/KIN.
[22] https://www.pkp.pl/pl/dla-mediow/galeriezdjec/ innowacyjne-dworce-systemowe (09.2022)
[23] https://www.gov.pl/web/infrastruktura/dworzec- pkp-w-wasilkowie-oddany-do-uzytkowania (9.2022).
[24] Bertram N, Mischke J. Scalingmodular construction, Voices on Infrastructure, Mc Kinsey & Company 9.2019, https://GlobalInfrastructureInitiative. com (07.2022).
[25] https://www.cpk.pl/pl.

Przyjęto do druku: 05.12.2022 r.

 

Materiały Budowlane 01/2023, strona 4-9 (spis treści >>)