logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu, 23 listopada 2022 r., Poznań

Związek „SIPUR” był tradycyjnie jednym ze sponsorów Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB zorganizowanej przez  Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Wydarzenie składało się z dwóch części: problemowej „BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego” i ogólnej obejmującej  zagadnienia naukowe z budownictwa ogólnego: fizyki budowli; geotechniki; inżynierii komunikacyjnej – mostowej i kolejowej; inżynierii materiałów budowlanych; inżynierii przedsięwzięć budowlanych; konstrukcji betonowych; konstrukcji metalowych; mechaniki konstrukcji i materiałów; budownictwa hydrotechnicznego.

Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Poliuretanowe MAT-PUR, 10-12 października 2022 r., Smardzewice"SIPUR" był jednym ze sponsorów konferencji branży poliuretanowej zorganizowanej przez Politechnikę Krakowską i firmę Fampur. Podczas kilkudniowego spotkania wygłoszono wiele ciekawych referatów i przeprowadzono otwartą dyskusję nt. przyszłości i wyzwań stojących przed branżą

XIX Konferencja Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, 16-18 października 2022 r., Częstochowa16–18 listopada 2022 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Związek „SIPUR” tradycyjnie był jednym ze sponsorów tego ciekawego wydarzenia o wymiarze międzynarodowym

Trendy Budowlane i V Trendy Energetyczne, 15-16 października 2022 r., Kraków


Po raz pierwszy Globenergia zorganizowała wraz z Trendami Energetycznymi także Trendy Budowlane. Prawie 40 prezentacji i paneli dyskusyjnych dotyczyło najważniejszych dla branży budowlanej tematów i wyzwań takich jak: wzrost cen energii, wymogi związane z efektywnością energetyczną i środowiskiem, nowe regulacje na poziomie europejskim i krajowym itp. „SIPUR” był jednym z patronów tego wydarzenia

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu, 23 listopada 2022 r., Poznań

23 listopada 2022 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostały wręczone nagrody w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” organizowanym co roku przez Związek „SIPUR” oraz Koło nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej i Koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Komisja konkursowa nagrodziła trzy prace, a jedną wyróżniła:

1 miejsce: Gabriela Gajewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Inżynierska praca dyplomowa: Badanie współczynnika przewodzenia ciepła w różnych warunkach wilgotnościowych dla wybranych materiałów izolacyjnych.

2 miejsce: Karolina Potaniec i Mateusz Białek, Politechnika Poznańska, Magisterska Praca Dyplomowa "Analiza zabezpieczeń wybranych przegród budowlanych pod kątem opłacalności w budynkach wielorodzinnych"

3 miejsce: Agnieszka Pawlikowska, Politechnika Częstochowska, Magisterska Praca Dyplomowa "Badania parametrów cieplno-fizycznych budynku z dachową izolacją nakrokwiową"

Wyróżnienie: Zuzanna Łopatka, Politechnika Poznańska, Inżynierska praca dyplomowa "Analiza metody bezinwazyjnej diagnostyki budynku z wykonaniem badań termowizyjnych in situ"

Nowa firma członkowska

Podczas Zgromadzenia Ogólnego 29 listopada 2022 r. w Poznaniu, członkowie Związku „podjęli decyzję o przyjęciu do SIPUR” firmy Ultrapur Sp. z o.o., która dostarcza systemy poliuretanowe.

Edukacyjne prezentacje dla przyszłych profesjonalistów budowlanych

Podobnie jak w latach poprzednich, także w II połowie 2022 r. przedstawiciele Związku „SIPUR” spotykali się ze studentami wydziałów budownictwa i pokrewnych podczas prezentacji organizowanych od blisko 10 lat pod hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”. Ich podstawowym celem jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących metod wytwarzania, rodzajów, budowy i najważniejszych parametrów wyrobów poliuretanowych PUR / PIR. Spotkania z przyszłymi profesjonalistami budowlanymi udało się przeprowadzić na Politechnice Krakowskiej, Bydgoskiej, Koszalińskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Maciej Kubanek
Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny