logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu, 23 listopada 2022 r., Poznań

Związek „SIPUR” był tradycyjnie jednym ze sponsorów Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB zorganizowanej przez  Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Wydarzenie składało się z dwóch części: problemowej „BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego” i ogólnej obejmującej  zagadnienia naukowe z budownictwa ogólnego: fizyki budowli; geotechniki; inżynierii komunikacyjnej – mostowej i kolejowej; inżynierii materiałów budowlanych; inżynierii przedsięwzięć budowlanych; konstrukcji betonowych; konstrukcji metalowych; mechaniki konstrukcji i materiałów; budownictwa hydrotechnicznego.

Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Poliuretanowe MAT-PUR, 10-12 października 2022 r., Smardzewice"SIPUR" był jednym ze sponsorów konferencji branży poliuretanowej zorganizowanej przez Politechnikę Krakowską i firmę Fampur. Podczas kilkudniowego spotkania wygłoszono wiele ciekawych referatów i przeprowadzono otwartą dyskusję nt. przyszłości i wyzwań stojących przed branżą

XIX Konferencja Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, 16-18 października 2022 r., Częstochowa16–18 listopada 2022 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Związek „SIPUR” tradycyjnie był jednym ze sponsorów tego ciekawego wydarzenia o wymiarze międzynarodowym

Trendy Budowlane i V Trendy Energetyczne, 15-16 października 2022 r., Kraków


Po raz pierwszy Globenergia zorganizowała wraz z Trendami Energetycznymi także Trendy Budowlane. Prawie 40 prezentacji i paneli dyskusyjnych dotyczyło najważniejszych dla branży budowlanej tematów i wyzwań takich jak: wzrost cen energii, wymogi związane z efektywnością energetyczną i środowiskiem, nowe regulacje na poziomie europejskim i krajowym itp. „SIPUR” był jednym z patronów tego wydarzenia

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu, 23 listopada 2022 r., Poznań

23 listopada 2022 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostały wręczone nagrody w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” organizowanym co roku przez Związek „SIPUR” oraz Koło nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej i Koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Komisja konkursowa nagrodziła trzy prace, a jedną wyróżniła:

1 miejsce: Gabriela Gajewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Inżynierska praca dyplomowa: Badanie współczynnika przewodzenia ciepła w różnych warunkach wilgotnościowych dla wybranych materiałów izolacyjnych.

2 miejsce: Karolina Potaniec i Mateusz Białek, Politechnika Poznańska, Magisterska Praca Dyplomowa "Analiza zabezpieczeń wybranych przegród budowlanych pod kątem opłacalności w budynkach wielorodzinnych"

3 miejsce: Agnieszka Pawlikowska, Politechnika Częstochowska, Magisterska Praca Dyplomowa "Badania parametrów cieplno-fizycznych budynku z dachową izolacją nakrokwiową"

Wyróżnienie: Zuzanna Łopatka, Politechnika Poznańska, Inżynierska praca dyplomowa "Analiza metody bezinwazyjnej diagnostyki budynku z wykonaniem badań termowizyjnych in situ"

Nowa firma członkowska

Podczas Zgromadzenia Ogólnego 29 listopada 2022 r. w Poznaniu, członkowie Związku „podjęli decyzję o przyjęciu do SIPUR” firmy Ultrapur Sp. z o.o., która dostarcza systemy poliuretanowe.

Edukacyjne prezentacje dla przyszłych profesjonalistów budowlanych

Podobnie jak w latach poprzednich, także w II połowie 2022 r. przedstawiciele Związku „SIPUR” spotykali się ze studentami wydziałów budownictwa i pokrewnych podczas prezentacji organizowanych od blisko 10 lat pod hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”. Ich podstawowym celem jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących metod wytwarzania, rodzajów, budowy i najważniejszych parametrów wyrobów poliuretanowych PUR / PIR. Spotkania z przyszłymi profesjonalistami budowlanymi udało się przeprowadzić na Politechnice Krakowskiej, Bydgoskiej, Koszalińskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Maciej Kubanek
Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny