logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, która odbędzie się 1 i 2 lutego 2023 roku podczas targów BUDMA w Poznaniu.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób związanych zawodowo z budownictwem lub zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym. 

Rejestracja i szczegółowe informacje na temat programu:

https://www.sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma 

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Politechnika Poznańska oraz Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej.