logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

14 października 2022 r. w hotelu „Prezydent” w Krynicy-Zdroju odbyło się XVI Forum Budownictwa zorganizowane przez Galicyjską Izbę Budownictwa pod patronatem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Głównym partnerem Forum była firma PKN Orlen S.A., a patronami medialnymi miesięcznik „Materiały Budowlane” i „Gazeta Krakowska”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 osób, a wśród nich członkowie Galicyjskiej Izby Budownictwa, przedstawiciele samorządu gospodarczego oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a także nauki.

Piotr Hrabia, Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa wita uczestników XVI Forum Budownictwa
Fot. archiwum Galicyjskiej Izby Budownictwa

Zgromadzonych gości powitał i otworzył Forum Piotr Hrabia, Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa. Następnie odbyła się konferencja, podczas której mówiono o najnowszych światowych i europejskich trendach oraz badaniach naukowych w obszarze gospodarki energetycznej, a także energooszczędności w budownictwie. Konferencja umożliwiła wymianę poglądów, w tak trudnym obecnie okresie związanym z niestabilnością dostaw i szalejącymi cenami nośników energii, a także zagrożeniami z powodu wojny w Ukrainie.

Jako pierwszy głos zabrał Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN Orlen S.A., którego wystąpienie dotyczyło wyzwań na niestabilnym obecnie rynku energii oraz ambitnych i innowacyjnych działań firmy ORLEN. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej przedstawił bardzo ciekawą prelekcję na temat ekstrawagancji architektury. Był to przegląd kontrowersyjnych rozwiązań architektonicznych obiektów, które spełniają jednak oczekiwania społeczne i budzą ogromne zainteresowanie.

Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka z Politechniki Krakowskiej dotyczyło współczesnych zadań nauki i techniki ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii lądowej. Prelegent podkreślił, że obecnie w budownictwie stosowany jest już druk 3D podczas realizacji obiektów oraz drony do przeglądu, diagnostyki konstrukcji oraz prowadzenia prac remontowych, a więc podążamy w kierunku kultury cybernetycznej i coraz bardziej się w niej zanurzamy – stwierdził prof. Furtak.

O zadaniach służb nadzoru budowlanego w sytuacjach kryzysowych mówił Andrzej Macałka, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Następnie prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zaprezentował kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Podkreślił dynamiczny rozwój dróg szybkiego ruchu, w których długość zwiększyła się z 325 kmw1989 r. do 4623,3 km w 2022 r. oraz przewagę transportu drogowego nad kolejowym.

Kolejny prelegent Janusz Komurkiewicz, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu firmy Fakro, światowego wicelidera w produkcji okien dachowych stwierdził, że Polska ma najbardziej rygorystyczne warunki techniczne dotyczące stolarki budowlanej. Ponadto podkreślił, że o energooszczędności stolarki decydują okna oraz przesłony zewnętrzne.

Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie stwierdził w swoim wystąpieniu, że w budownictwie jest największy wskaźnik wypadków przy pracy. W okresie styczeń – wrzesień 2022 r. było ich 268, w tym 21 ciężkich i 7 śmiertelnych.

Na pytanie, czy obecnie buduje się łatwiej, odpowiadała Małgorzata Boryczko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Podkreśliła, że po ostatnich zmianach Prawa budowlanego można budować niektóre obiekty, np. domy jednorodzinne o powierzchni użytkowej do 70 m2, na podstawie zgłoszenia, a więc bez decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast przyłącza, pompy ciepła, instalacje wewnątrz budynku itp. montowane są nawet bez zgłoszenia.

W kolejnym wystąpieniu dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, przedstawiła politykę krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze efektywności energetycznej i drogę do neutralności klimatycznej w sektorze budownictwa, która ma być osiągnięta w 2050 r. Prelegentka wskazała też rolę innowacji w osiągnięciu tak ambitnego celu.

Kolejne wystąpienie dotyczyło innowacji w stolarce okiennej, wprowadzanych przez firmę Okno-Pol Sp z .o.o. działającej na rynku od 22 lat. Jej Prezes Zbigniew Adamek zaprezentował produkty, które spełniają najwyższe światowe standardy, a warto podkreślić, że firma Okno-Pol skoncentrowana jest przede wszystkim na eksprocie, który stanowi 85% sprzedaży. Konferencję zakończyła prezentacja Tomasza Walbinera, Prezesa firmy ANWA Sp. z o.o. z Krakowa na temat ewolucji transportu samochodowego i innowacji w tym obszarze.

Podczas XVI Forum Budownictwa kilkunastu osobom zostały wręczone odznaczenia państwowe: Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości, a także Wielka Galicyjska Nagroda Budownictwa przyznawana przez Izbę. Forum zakończyła Gala Dinner, podczas której kontynuowano rozmowy na temat przyszłości budownictwa i transportu oraz nawiązywano relacje biznesowe. Należy podkreślić, że Galicyjską Izbę Budownictwa wyróżnia to, że jej członkowie ściśle ze sobą współpracują i wspierają się w działalności na rynku budowlanym. Jest to ogromna zasługa jej Prezydenta Piotra Hrabiego, który doskonale potrafi integrować środowisko w celu realizacji planów i wzajemnej pomocy.

XVI Forum Budownictwa, to kolejny sukces Galicyjskiej Izby Budownictwa oraz Iwony Zapart, Właścicielki firmy „Grupa Aktywni”, która przygotowała i prowadziła tę i wszystkie poprzednie konferencje na zlecenie Izby.