logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Ważne deklaracje, 30 godzin debat, setki uczestników – tak można podsumować Kongres ESG – Polska Moc Biznesu, który odbył się 7 listopada 2022 r. na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Celem Kongresu było upowszechnienie skrótu ESG, który powstał od słów: Środowisko, Społeczeństwo, Gospodarka, oraz wzmocnienie polskich przedsiębiorców. Kongres ESG – Polska Moc Biznesu tworzy płaszczyznę do debaty na tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego i zarządzania biznesem w kontekście trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz polskiej gospodarki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej.

Bardzo istotny problem został poruszony już podczas śniadania prasowego, kiedy Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) mocno podkreślił, że ryczałtowy ZUS, który obowiązuje w Polsce, jest rozwiązaniem niezwykle szkodliwym dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki i budżetu państwa oraz poinformował o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce”. Sektor przeszedł ogromna próbę przez covidowy lockdown. Teraz w postaci kryzysu gospodarczego urzeczywistnia się kolejne zagrożenie dla MŚP, które wytwarzają ok. 50% PKB. Trzeba bardzo mocno dbać o małych przedsiębiorców i nie stwarzać im dodatkowych obciążeń, jak ryczałtowy ZUS. Przedsiębiorca ma obowiązek opłacać co miesiąc ryczałtową składkę na ubezpieczenie społeczne bez względu na uzyskany wynik finansowy. Nie zwalnia z tego obowiązku ani strata, ani niski dochód. Wpędza to wielu przedsiębiorców w długi, wyrzuca do szarej strefy oraz uniemożliwia powstawanie nowych firm, np. startupów, których cechą jest długoletnia praca bez większych dochodów. Kuriozalna jest sytuacja, kiedy ZUS eksmituje przedsiębiorcę z mieszkania za jego długi, aby pieniądze ze sprzedanej nieruchomości wpłacić na indywidualne konto emerytalne tego przedsiębiorcy. Taki system jest oderwany od standardów europejskich. Jednym z punktów naszego programu jest wprowadzenie dobrowolnego ZUS wzorem Niemiec – powiedział Adam Abramowicz. Składka na ZUS to koszt stały, comiesięczny, który w 2023 r. ma wynosić ok. 1500 zł i bardzo mało przedsiębiorców na to stać.

Podczas otwarcia kongresu Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów stwierdził, że: Plany ekologiczne trzeba przykroić do nowych warunków, żeby nie zdusić gospodarki.

Pierwszy panel gospodarczy Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu dotyczył najbardziej gorących tematów ostatnich tygodni i miesięcy, czyli wojny w Ukrainie i kryzysu gospodarczego. Dyskutanci zastanawiali się, jakie wnioski wyciągnie z nich polska gospodarka. Dominika Bettman – Dyrektor Generalna Microsoft Polska podkreśliła znaczenie odporności systemowej: Trudnych problemów nie da się rozwiązać w sposób jednostkowy – potrzebne jest rozwiązanie systemowe z wykorzystaniem nowych technologii.

Kolejna debata poświęcona była postępującej cyfryzacji i bezpieczeństwu cyfrowemu. Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, stwierdził, że: Bardzo ważne jest to, aby skutecznie docierać do społeczeństwa. Z raportu Microsoftu wynika, że 98% zagrożeń cyberatakami, które się zmaterializowały, dałoby się uniknąć, gdyby zostały podjęte bardzo podstawowe środki ochrony.

Kongres podsumował Artur Beck, Prezes Zarządu Fundacji Pozytywnych Idei, Organizatora Polskiej Mocy Biznesu. Stwierdził, że dyskutowano o tak kluczowych sprawach, jak energetyka i bezpieczeństwo cyfrowe, gospodarka obiegu zamkniętego czy elektromobilność, ale także o kwestiach społecznych i ekologicznych, które miały równorzędne miejsce.

Krystyna Wiśniewska