logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

30 września 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Wielkopolskiej Izby Budownictwa (WIB). Obchody jubileuszu objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a w Komitecie Honorowym znalazło się wiele znanych osób sceny politycznej, m.in. Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP, posłowie na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego oraz senatorowie, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego i nauki.

To świadczy o silnej pozycji i uznaniu dla działalności Izby, któram.in. jest reprezentantem interesów firm budowlanych z Wielkopolski i regionów ościennych wobec administracji rządowej i samorządowej, pomaga im w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w kraju i zagranicą, uczestniczy w tworzeniu aktów prawnych dotyczących budownictwa, promuje swoich członków oraz integruje środowisko budowlane, propaguje zasady etyki zawodowej i uczestniczy w kształceniu kadr dla budownictwa.

W uroczystej gali jubileuszowej licznie uczestniczyli: członkowie Izby, a wśród nich członkowie założyciele; goście honorowi, m.in. Posłowie na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski i Rafał Grupiński; Senatorowie Jadwiga Rotnicka i Adam Szejnfeld; Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński; Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak; Prorektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka oraz przyjaciele i współpracownicy WIB.

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się od odczytania, przez prowadzącego Krzysztofa Ratajczaka, okolicznościowego adresu od Prezydenta Andrzeja Dudy, który jak podkreślono, miał kontakt z Wielkopolską Izbą Budownictwa już w 2008 r., kiedy uczestniczył w trzeciej konferencji „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”, zorganizowanej m.in. przez Izbę. Następnie prof. dr hab. inż. Jerzy Jasiczak – Prezydent Rady WIB opowiedział o uwarunkowaniach jej powstania, a dr inż. Zenon Kierczyński – Prezes Zarządu zaprezentował 30 lat działalności. Wszystko zaczęło się od przemian ustrojowych w Polsce w latach 1988 – 1989 i regresu w budownictwie, który nastąpił po 1990 r. – podkreślił prof. Jasiczak.

Uczestnicy gali jubileuszowej Fot. T. Kierczyński

W związku z coraz trudniejszą sytuacją ekonomiczną, przedsiębiorstwa budowlane oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uznali, że tylko zintegrowane środowisko może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez organy administracji rządowej i samorządowej. Korzystając z uprawnień przewidzianych ustawą z 30 maja 1989 r. o samorządzie gospodarczym, podjęto decyzję o powołaniu branżowej izby gospodarczej pod nazwą Wielkopolska Izba Budownictwa – powiedział Prezydent Izby. Zjazd Założycielski odbył się 27 listopada 1992 r. Wśród członków znalazło się przeszło sto firm.

Od momentu powstania Izba podjęła współpracę z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Na początku dotyczyła ona przede wszystkim zamówień publicznych i już po roku doprowadziła do podpisania porozumienia w sprawie „Zasad przeprowadzania przetargów na roboty budowlano-montażowe na rzez skarbu państwa”, które stały się podstawą ustawy o zamówieniach publicznych. W 1993 r. powstał Sąd Polubowny, który przekształcił się następnie w Gospodarczy Sąd Arbitrażowy i ma status międzynarodowego Sądu Arbitrażowego. Izba zorganizowała wiele konferencji z tej dziedziny, a także na temat planowania przestrzennego, kredytów hipotecznych i wiele innych. Przyczyniła się też do nowelizacji aktów prawnych dotyczących budownictwa.

Na uwagę zasługuje współpraca WIB m.in. z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, a także innymi polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz budownictwa i organizacjami zagranicznymi. Należy również podkreślić włączenie się WIB w sprawy przygotowania wykwalifikowanych kadr dla budownictwa. Izba jest organem prowadzącym Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu oraz współpracuje od początku swojego istnienia z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu) Politechniki Poznańskiej.

Kolejnym punktem programu gali było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, zasłużonym działaczom WIB, którego dokonał Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski, a Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Honorowe Odznaki„ Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Ponadto Prezydent Rady Izby prof. Józef Jasiczak z Prezesem Zarządu dr. inż. Zenonem Kierczyńskim uhonorowali przyjaciół i sympatyków tej organizacji, którzy przyczynili się do jej rozwoju, Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Odznakami Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Uroczystość zakończyły wystąpienia gości i wręczenie listów gratulacyjnych. Życzenia dalszego rozwoju Izby oraz konsekwencji w realizowaniu wyznaczonych celów złożyła władzom i wszystkim członkom WIB redakcja miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Krystyna Wiśniewska