logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Pod tym hasłem odbyła się w Warszawie 28 września br. debata, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT). O kierunkach rozwoju miast z poszanowaniem środowiska naturalnego, o tym jak postrzegają zrównoważone budownictwo inwestorzy i pojektanci, o wyzwaniach, przed którymi stoją projektanci przestrzeni miejskiej, rozwiązaniach prawnych i materiałach umożliwiających budowanie w sposób zrównoważony dyskutowali przedstawiciele wszystkich uczestników procesu budowlanego, a także urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających w budownictwie.

Moderatorem dyskusji był Łukasz Żyła – Wiceprezes Zarządu SPBT, który we wprowadzeniu podkreślił, że od dekad zwiększa się migracja do miast .Obecnie już prawie 4 mld osób żyje w miastach, tj. przeszło połowa światowej populacji, na zaledwie 1% powierzchni Ziemi i zużywają oni 78% światowej energii. Coraz częściej nabywcy poszukują mieszkań usytuowanych w zielonej okolicy oraz oczekują, aby były proekologiczne – stwierdził Łukasz Żyła. Jak podkreślali prelegenci, celem zintegrowanych działań uczestników rynku budowlanego jest neutralność klimatyczna, a rezultatem coraz częściej powstające certyfikowane budynki, które w całym swoim cyklu życia współgrają ekologicznie z otoczeniem i minimalizują ślad węglowy. Certyfikacja budynków oraz wsparcie popytu na zrównoważone rozwiązania dla budownictwa to jedne z aspektów, które podczas debaty wybrzmiały jako kluczowe czynniki ukierunkowania w stronę zielonego rozwoju miast przyszłości.

Obecnie zarówno producenci, jak i instytucje certyfikujące oferują rozwiązania dla ekologicznego budownictwa. Kluczowa jest jednak rola regulatora w przygotowaniu odpowiednich przepisów i zachęt, gdyż bez tego nie będziemy w stanie przyspieszyć wprowadzenia zrównoważonego budownictwa w Polsce – powiedział Xavier Guesnu, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Wyzwania, na jakie wskazali uczestnicy debaty, to optymalizacja emisji CO2 oraz wpływ na obieg ciepła i ekonomiczne zużycie energii. To wszystko jest możliwe m. in. dzięki odpowiedniemu projektowaniu budynków, z wykorzystaniem „zielonych” materiałów budowlanych. Rozwiązania takie istnieją, ale – jak twierdzą paneliści, ich wykorzystanie w projektach zależy od uwarunkowań gospodarczych i systemów prawnych. Proponują, aby wprowadzono systemy motywacyjne dla producentów i odbiorców „zielonych” materiałów budowlanych.

Jak stwierdził Michał Grys – Prezes Zarządu SPBT, aby budować zrównoważone miasta, potrzebna jest współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w ten proces począwszy od urbanistów i inwestorów przez producentów materiałów budowlanych i wykonawców po instytucje rządowe.

Zdaniem Bartłomieja Barana – Zastępcy Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, obecnie prowadzone są prace nad wdrażaniem rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu budownictwu, takich jak Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków czy Długoterminowa Strategia Modernizacji Budynków. W tematykę zrównoważonego budownictwa wpisuje się też fotowoltaika.

W podsumowaniu debaty jej uczestnicy stwierdzili, że do realizacji celu, jakim jest neutralność klimatyczna w budownictwie, konieczne jest działanie holistyczne – począwszy od zaplanowania, jak miasta powinny się rozwijać, czyli jak i gdzie należy budować ekologicznie przez projektowanie, czyli maksymalizację świadomości ekologicznej projektantów i architektów, do realizacji w duchu „zielonego” budownictwa. Jako ważną, eksperci wymieniają rolę urzędów centralnych, w rękach których pozostają uregulowania prawne mogące wspierać inwestycje w „zielone” produkty budowlane, których ceny przewyższają ceny standardowych wyrobów. Jedną z kluczowych ról w procesie budowlanym spełniają deweloperzy, którzy powinni wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku i budować ekologicznie.