logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

2022 r. powinien się zakończyć wzrostem wartości rynku budowlanego o ok. 2%, ale obserwowane w II połowie br. wyhamowanie aktywności budowlanej znajdzie odzwierciedlenie w ujemnej dynamice rynku w 2023 r. Największy wpływ będzie miała na to dekoniunktura w budownictwie mieszkaniowym.

W 2022 r. budownictwo mieszkaniowe odnotuje dwucyfrowe zmniejszenie liczby wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji. W efekcie przełoży się to na spadek produkcji budowlanej w latach 2023 – 2024. Na spowolnienie aktywności inwestycyjnej mają wpływ m.in. rekordowo wysokie ceny materiałów budowlanych i robocizny oraz podwyżki stóp procentowych.

Spowolnienie gospodarcze oraz zwiększające się koszty budowy przyczynią się do wyhamowania koniunktury również w budownictwie inżynieryjnym już w 2023 r. W kolejnych latach elementem pobudzania wzrostu gospodarczego powinny być inwestycje publiczne finansowane m.in. z budżetu unijnego na lata 2021 – 2027.

W przypadku budownictwa niemieszkaniowego odnotowano na koniec 2021 r. wzrost nowoczesnej powierzchni komercyjnej w fazie budowy o blisko 60%, a w I półroczu 2022 r. – o 10% r/r. Duży wolumen pozwoleń budowlanych utrzymał się także w I połowie 2022 r. W najbliższych latach największym segmentem tego sektora pozostanie budownictwo przemysłowo-magazynowe, którego udział w niemieszkaniowej produkcji budowlanej wyniesie 45%.