logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Od 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. „Wytyczne dekarskie” są ważnym źródłem informacji przedstawiającym właściwe rozwiązania w przypadku konkretnych uwarunkowań występujących w obiektach budowlanych.

Od niedawna na rynku jest dostępna kolejna publikacja, a mianowicie „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach”. Przez lata brakowało takiego dokumentu. Pierwsza część Zeszytu 5 zawiera słownik pojęć i zasady stosowania łupka, m.in. minimalne kąty nachylenia dachów i minimalne zakłady. Ponadto w Zeszycie 5 znajdują się najbardziej popularne rodzaje układania łupka na dachach i fasadach – począwszy od krycia staroniemieckiego lub podwójnego prostokątnego w przypadku obiektów zabytkowych, po bardziej współczesne krycie dynamiczne lub symetryczne, a także karta charakterystyki produktu, czyli łupka dachowego i fasadowego. Jest to zbiór parametrów i właściwości, które musi spełniać łupek, aby mógł być dopuszczony do stosowania jako materiał na okładziny dachów i elewacji.

Wcześniej wydano cztery pozycje:

  • „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych”;
  • „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze”;
  • „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” zawierający zasady krycia dachówkami ceramicznymi oraz uwzględniający obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa;
  • „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” – uaktualnione wydanie „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”, w którymzostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia w przypadku dachów pochyłych leżących na łatach.

W przygotowaniu są „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych”.