logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

24 – 25 listopada 2022 r. we Wrocławiu odbędą się Wrocławskie Dni Mostowe zorganizowane przez: Katedrę Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering; Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem: JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa; Przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mgr. inż. Janusza Szczepańskiego; Przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu, Krzysztofa Kieresa; Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, prof. uczelni i patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”. Przewodniczącym Komitetu Programowego i Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk.

Pierwsze dwudziestolecie XXI w. to okres największego w historii Polski rozwoju budownictwa infrastrukturalnego. Wybudowano podstawową sieć autostrad i dróg ekspresowych. W ramach tych inwestycji powstało w Polsce ponad 2000 nowych obiektów mostowych. Wzniesiono największe w Europiemosty typu extradosed, innowacyjne mosty hybrydowe i obiekty z kompozytów. W przypadku kilku nowych mostów odnotowano awarie kabli zewnętrznych lub niedoszacowanie ich nośności.

Organizatorzy Wrocławskich Dni Mostowych postanowili, by tematem tegorocznego spotkania były wyzwania, jakie stawia się przed inżynierami współczesnego mostownictwa. Przewidziano dyskusję nad następującymi zagadnieniami: rola administracji centralnej w kreowaniu i kontroli kierunków rozwoju mostownictwa w Polsce; potrzeba niezależnej weryfikacji projektów dużych i nietypowych obiektów mostowych; rola nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektów mostowych; tunele, konieczność w polskiej infrastrukturze drogowej; poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych o dużej trwałości i niewielkich kosztach utrzymania; zastosowanie materiałów kompozytowych do budowy mostów; doskonalenie metod oceny stanu technicznego obiektów mostowych i wykorzystanie do obserwacji stanu technicznego konstrukcji za pomocą systemu kontrolno-pomiarowego (monitoring strukturalny, SHM); obiekty inżynierskie typu landmark; kierunki badań naukowych w budownictwie; interesujące konstrukcje wzniesione w ostatnim czasie w Polsce i na świecie – zalety i wady, blaski i cienie realizacji.

Tradycyjnie seminarium poprzedzą warsztaty (23 listopada 2022 r.), które odbędą się pod hasłem: Materiały kompozytowe w mostownictwie. Więcej na: www.wdm.pwr.edu.pl