logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Experimental research and computer simulations of a wind-loaded MB-SR50N HI curtain wall

dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
ORCID: 0000-0003-3771-2776
dr inż. Piotr Woźniczka, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0002-5741-9526
mgr inż. Dawid Rusin, Aluprof S.A.
ORCID: 0000-0001-6311-3991

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.04
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań i symulacji numerycznych MES ściany osłonowejMB-SR50N HI wykonanej z profili aluminiowych. Przeprowadzono badania polegające na obciążeniu wiatrem ściany osłonowej, zarówno ciśnieniem, jak i podciśnieniem o wartości 2400 Pa w specjalnej komorze badawczej. Wyznaczono wartości ugięć w wybranych punktach pomiarowych. Zbudowano model numeryczny ściany osłonowej za pomocą systemu MES Abaqus. Uwzględniono nieliniowość geometryczną oraz rzeczywiste obciążenie o wartościach analogicznych, jak w przypadku badań eksperymentalnych. Otrzymane wyniki symulacji numerycznych są porównywalne z rezultatami badań doświadczalnych. Badanie przemieszczeń i ugięć aluminiowo-szklanych ścian osłonowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia ich bezpieczeństwa eksploatacyjnego.
Słowa kluczowe: budownictwo; konstrukcje aluminiowo-szklane FBG.

Abstract. This paper presents results of testing and numerical FEM simulations of the MB-SR50N HI curtain wall of aluminium profiles.Wind-load tests were carried out in a special testing chamber making it possible to load the curtain wall with pressure and partial vacuum of 2400 Pa. Values of deflection were determined in selected measuring points. A numerical model of the curtain wall was built using the Abaqus FEM system. Geometrical nonlinearity and the real load with values analogous to those obtained from experiments have been taken into account. The obtained results of numerical simulations are comparable with results of experimental research. The testing of displacements and deflections of aluminium-glass curtain wallsis important from the point of view of their operational safety.
Keywords: civil engineering; aluminium-glass structures; FBG.

Literatura
[1] Juraszek J. Fiber Bragg Sensors on Strain Analysis of Power Transmission Lines.Materials. 2020; https://doi.org/10.3390/ma13071559.
[2] Juraszek J. Strain and Force Measurement in Wire Guide.Archives of Mining Sciences. 2018; 63: 321 – 334.
[3] Gwoźdź M. Konstrukcje szklane i aluminiowo- szklane. Krakow.Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; 2020.
[4] GwoźdźM. Konstrukcje aluminiowe. Projektowanie według Eurokodu 9. Krakow. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; 2014.
[5] JoźwikA. Introduction to structural design of glass according to current European standards, Archives of Civil Engineering, 2022; https://doi. org/10.24425/ace. 2022.140634.
[6] Kosmal M, Kuśnierz A, Kozłowski M. Szkło budowlane. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN; 2022.
[7] Dassault Systemes Simulia Inc.,AbaqusAnalysis User’s Guide, USA, 2010.
[8] GwoźdźM,Woźniczka P. New static analysis methods for plates made of monolithic and laminated glass, Archives of Civil Engineering. 2020; https://doi.org/10.24425/ace.2020.135239. Badania opisane w artykule były prowadzone w ramach współpracy z firmą Aluprof S.A.

Przyjęto do druku: 3.08.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 53-55 (spis treści >>)