logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

28 – 30 września br. odbędzie się w Kołobrzegu 53.Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”, zorganizowana przez Politechnikę Poznańską. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rektor Politechniki Poznańskiej oraz Minister Infrastruktury, a także Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, natomiast patronat medialny m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń i efektów prac badawczych dotyczących inżynierii przedsięwzięć budowlanych. W tegorocznej edycji będzie dominowała tematyka zrównoważonego rozwoju w budownictwie. W konferencji wezmą udział pracownicy wyższych uczelni z kraju i zagranicy, instytutów naukowych, a także projektanci, wykonawcy robot budowlanych, producenci materiałów i wyrobów budowlanych oraz specjaliści zarządzania projektami (PM).

Tematyka konferencji:

  • innowacje procesowe, produktowe i organizacyjne w budownictwie;
  • przygotowanie, programowanie i planowanie inwestycji budowlanych;
  • nowoczesne materiały i technologie w budownictwie;
  • planowanie i realizacja robot budowlanych, w tym automatyzacja i cyfryzacja;
  • problematyka eksploatacji obiektów budowlanych (zarządzanie nieruchomościami, utrzymanie zasobów budowlanych, w tym modernizacja, rekonstrukcja itp.);
  • ekonomika w planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych;
  • wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych koncepcji społeczno-gospodarczych w realizacji przedsięwzięć budowlanych (ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, cykl życia, gospodarka cyrkulacyjna itd.);
  • modele i metody naukowe w badaniach problematyki inżynierii procesów budowlanych;
  • wspomaganie podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym.

 

Gościem honorowym konferencji będzie arch. Maria Antonietta Esposito, która wygłosi referat „Project Management using BIM”.

Więcej informacji: https://ipb2022.put.poznan.pl