logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

5 – 7 października 2022 r. odbędzie się w Janowie Podlaskim XIII Seminarium Techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z Zakładem Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej, pod patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Seminarium adresowane jest głównie do naukowców, projektantów i wykonawców zajmujących się budownictwem komunikacyjnym, producentów materiałów budowlanych dla tego sektora, a także zarządców dróg i kolei. Jest to znakomita okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Podczas seminarium wygłoszonych zostanie ok. 25 referatów dotyczących:

  • rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
  • projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowymi kolejowym;
  • materiałów i technologii budowy nawierzchni asfaltowych i betonowych;
  • geotechniki oraz projektowania obiektów mostowych;
  • utrzymania i remontów dróg i kolei oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.

 

Odbędą się również prezentacje firm sponsorujących seminarium. Więcej na stronie: www.sitk.bialystok.pl.