logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

European Technical Coatings Congress (www.etcc2022.org) odbył się 12 – 14 lipca 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To prestiżowe wydarzenie o zasięgu światowym, organizowane od siedemdziesięciu lat w różnych krajach, odbyło się po raz pierwszy w Polsce.

Prezentacje podczas ETCC2022 dotyczyły najnowszych osiągnięć nauki i techniki w dziedzinie farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych i klejów. Kongres rozpoczął się 11.07.2022 r. specjalną sesją: „Summer School” dedykowaną młodym naukowcom (uczestniczyło 60 osób z różnych krajów i wygłoszono 8 referatów), a zakończył 14.07.2022 r. ceremonią zamknięcia wraz z rozdaniem nagród za najlepsze wystąpienia.

Program kongresu, dostępny na stronie: https://etcc2022.org/en/congress-program, obejmował:

  • 108 referatów w pięciu równoległych sesjach oraz 3 referaty plenarne;
  • 60 posterów tematycznych wystawianych na panelach prezentacyjnych;
  • udział 15 wystawców z siedmiu krajów.

Prowadzący sesje kongresowe „Session Moderators” oraz wybrani specjaliści dokonali oceny prezentowanych referatów i na tej podstawie przyznano 7 nagród i wyróżnień. W kongresie uczestniczyły 354 osoby z 26 krajów z całego świata (w tym USA, Iran, Chiny, Brazylia, Indie).