logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Tak pesymistycznych nastrojów menedżerów firm z branży okienno-drzwiowej, jak w czerwcu i lipcu 2022 r. nie odnotowano w żadnym z dotychczasowych badań przeprowadzonych w blisko 15-letniej historii badawczej Centrum Analiz Branżowych (CAB) (z wyjątkiem początku pandemii Covid-19, tzn. w kwietniu i maju 2020 r.). Producenci i dostawcy już odczuwają wyraźny spadek zamówień, a z ich przewidywań na drugie półrocze br. wynika nawet kilkunastoprocentowe zmniejszenie sprzedaży, ale są też tacy, którzy wieszczą, że będzie to kilkadziesiąt procent.

Producenci okien po bardzo dobrym pierwszym kwartale 2022 r., w drugim kwartale zaczęli odczuwać spadek zamówień. Jak wynika z danych CAB, w pierwszym kwartale produkcja okien w Polsce zwiększyła się o ponad 8% (r/r), ale już w kwietniu dynamika wzrostu zaczęła słabnąć. W maju była niemal dwukrotnie mniejsza niż w pierwszym kwartale, a wstępne wyniki czerwca wskazują na niemal zupełne wyhamowanie tempa wzrostu w porównaniu z czerwcem2021 r. Z rozmów z producentami wynika, że okres wakacyjny jest pod względem zamówień jeszcze gorszy.

W przypadku drzwi ich produkcja w Polsce już po pierwszym kwartale 2022 r. była na poziomie z początku 2021 r., a w drugim kwartale zmniejszyła się o kilka procent (r/r). CAB szacuje, że pierwsze półrocze zakończyło się spadkiem o 4 – 5%, a perspektywy na drugą część roku są jeszcze mniej optymistyczne.

Maksymilian Miros
Centrum Analiz Branżowych
www.cab-badania.com