logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Field tests of lap type querbeam socket of shell poles

dr inż. Sławomir Labocha, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Architektury, Budownictwa i Szutk Stosowanych
ORCID: 0000-0003-0331-4585
dr inż. Jarosław Paluszyński, Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-2434-3812

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.08.15
Doniesienie naukowe

Streszczenie. W artykule zaprezentowano badania polowe nowych typów gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych. Przedstawiono metodę badań oraz budowę stanowiska testowego. Testy obejmowały statyczne próby obciążeniowe gniazd wykonanych w skali 1:1. Celem badań była weryfikacja nośności granicznej węzłów z uwzględnieniem niestateczności lokalnej. Zaprezentowano kluczowe wyniki z dwóch testów gniazd przeznaczonych dla elektroenergetycznych słupów przelotowych. Uzyskano dobrą powtarzalność wyników będącą podstawą walidacji badań numerycznych z wykorzystaniem zaawansowanej metody elementów skończonych (MES).
Słowa kluczowe: słupy powłokowe; słupy linii elektroenergetycznych; testy poligonowe; gniazda przyłączeniowe; stateczność lokalna; nośność graniczna.

Abstract. In the article field tests of new solutions of lap type joint querbeamsocket for steel transmission poles it is presented. The methodology of research and construction of the test stand was presented. Tests included static load tests of joint sockets performed in the scale 1:1. The purpose of the research was the verification of the limit capacity of the sockets considering the effect of local instability. The key results of two tested socket for transmission suspension poles were presented. Good repeatability of results was obtained for validation of numerical research with the use of advanced finite element method (FEM).
Keywords: shell poles; transmission poles; field tests; connecting sockets; local stability; limit capacity.

Literatura
[1] PriyaA.AReview on Eco-Green Geopolymer Concrete. International Journal of Science and Research (IJSR). 201: 1167 – 1170.
[2] Kalinowska-Wichrowska K. The Use Of FineWasteMaterial For The Future Of Sustainable Construction, Tech. Sci. 2018; 21: 149–156.
[3] Jin R, Chen Q. Investigation of concrete recycling in the U. S. construction industry, Proc. Eng. 2015; 118: 894-901.
[4] Duxson P, Fernández-Jiménez A, Provis JL, Lukey GC, PalomoA, Van Deventer JSJ. Geopolymer technology: The current state of the art, J. Mater. Sci. 2007; 42: 2917–2933.
[5] Siemieniuk J, Szatyłowicz E. Zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcyjnym cementu, Civil and Environmental Engineering 2018; s. 81 – 87.
[6] Pawluczuk E, Kalinowska-Wichrowska K, Soomro M. Alkali-Activated Mortars with Recycled Fines and Hemp as a Sand, Materials. 2021; https://DOI: 10.3390/ma14164580.
[7] Pawluczuk E, Kalinowska-Wichrowska K, Romero-Jimenez JR, Fernandez-Rodríguez JM, Suescum-Morales D. Geopolymer concrete with treated recycled aggregates: Macro and microstructural behavior. Journal of Build. Eng. 2021; https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103317.
[8] Detphan S, Chindaprasirt P. Preparation of fly ash and rice husk ash geopolymer. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2009; 16: pp. 720 – 726.
[9] Sama TA, DimaMK,Amr SE-D, Samir IA.-E. Properties of CeramicWaste Powder-Based Geopolymer Concrete, International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018); https://doi. org/10.1007/978-3-319-78175-4_54.
[10] Luhar I, Salmabanu L,MohdA, NabiałekM, Sandu AV, Szmidla J, Jurczyńska A, Razak AR, Aziz I, Jamil NH, Deraman ML. Assessment of the Suitability of Ceramic Waste in Geopolymer Composites:AnAppraisal.Materials; https://doi. org/10.3390/ma14123279.
[11] PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
[12] PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.
[13] PN-88/B-06250:1988 Beton zwykły – Część 5: Beton 5.2 Nasiąkliwość betonu.
[14] Huseien GF, Ismail M, Tahir MM, Mirza J, Khalid NHA, Asaad MA, Husein AA, Sarbini NN. Synergism be-tween palm oil fuel ash and slag: Production of environmental-friendly alkali activated mortars with enhanced properties. Constr. Build. Mater. 2018; 170: pp. 235 – 244.
[15] Aziz IH,AbdullahMMAB, Yong HC,Ming LY, Panias D, Sakkas K. Correlation of the Processing Parameters in the Formation of Granulated Ground Blast Furnace Slag Geopolymer. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Proceedings of the International Conference on Innovative Research – ICIR Euroinvent. Romania. 2017; 209: pp. 209.

Przyjęto do druku: 11.07.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2022, strona 84-87 (spis treści >>)