logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Unia Europejska wspiera projekty Holcim w Niemczech i Lafarge Polsce, mające na celu wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla. Należy podkreślić, że dotacje na innowacyjne technologie pomogą stymulować proces dekarbonizacji sektora energochłonnego w Unii Europejskiej.

Fundusz Innowacji Unii Europejskiej dofinansuje projekty Holcim i Lafarge dotyczące wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Niemczech i Polsce. Oba projekty bazują na zaawansowanych technologiach. Projekty stanowią część strategii Holcim w obszarze zmniejszenia emisyjności oraz pozwalają na osiągnięcie poziomów redukcji emisji ustanowionych w ramach inicjatywy SBTi oraz wspierają cel prowadzenia co najmniej jednej zeroemisyjnej cementowni do 2030 r.

Unia Europejska wesprze projekt Westküste 100 w Niemczech, w ramach którego dwutlenek węgla wychwycony z zakładu Holcim w Lägerdorf zostanie przetworzony na paliwo syntetyczne dla sektora motoryzacyjnego oraz surowiec na potrzeby przemysłu chemicznego. Unijne dofinansowanie dostanie również projekt „Go4ECOPlanet” prowadzony przez, należącego do Grupy, Lafarge w Polsce. Celem projektu Lafarge jest sekwestracja dwutlenku węgla – począwszy od wychwytywania CO2 w Cementowni Kujawy, a skończywszy na składowaniu go na Morzu Północnym – z perspektywą stworzenia do 2027 r. zeroemisyjnego zakładu. Dzięki obu projektom Holcim planuje opracować rozwiązania dotyczące wychwytywania dwutlenku węgla, które zamierza zostaną wdrożone w innych zakładach, co będzie miało mocny wpływ na dekarbonizację budownictwa.

 - Zaangażowanie Holcim plasuje nas w czołówce firm działających na rzecz dekarbonizacji naszego sektorapodkreśla Miljan Gutovic, Dyrektor Regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

Fundusz Innowacji Unii Europejskiej jest jednym z największych na świecie programów finansowania nowoczesnych technologii niskoemisyjnych. W tym roku Fundusz przyznał ponad 1,8 mld euro 17 dużym projektom wśród 138 inicjatyw, przyczyniającym się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.