logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

24.06.2022 r. Dorota Cabańska, na wniosek Ministra Rozwoju i Technologii, została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do zespołu GUNB dołączyła w marcu 2020 r. Najpierw objęła stanowisko Zastępcy GINB ds. Cyfryzacji, a od sierpnia 2020 r. pełniła obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wcześniej zajmowałam.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Zastępcy Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Jest magistrem ekonomii, a także absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, kierunku Planowanie Przestrzenne.

Dorota Cabańska w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego uruchomiła i wdrożyła projekt cyfryzacji i pierwszą stronę do obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego e-Budownictwo. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z administracją państwową, gdzie głównie realizowała projekty związane cyfryzacją i systemami IT.