logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” (XIX International Scientific-Technical Conference “Materials and Energy Saving Technologies - Constructions of Optimized Energy Potential”) organizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych, Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, odbędzie się w dniach 16 -18 listopada 2022 r.

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

Partnerami konferencji są:

 • Gruziński Uniwersytet Techniczny z Tbilisi (Gruzja);
 • Uniwersytet w Żilinie (Słowacja);
 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Polskiej Akademii Nauk O/Katowice.

Konferencja jest organizowana w formie hybrydowej. Pierwsze dwa dni przewidziane są na prezentację referatów, a w trzecim dniu planowany jest zwiedzanie obiektów budowlanych.

Na konferencji poruszone będą zagadnienia dotyczące współczesnego budownictwa, z akcentem na teoretyczne i praktyczne rozwiązania pozwalające racjonalizować wykorzystanie zasobów naturalnych oraz energii w budownictwie. Wydarzenie stanowi platformę wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów współczesnego budownictwa. Zaprezentowane zostaną również najnowsze rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne, które mają zastosowanie we współczesnym budownictwie zrównoważonym.

Bloki tematyczne konferencji

 • Teoretyczne i metodyczne podstawy budownictwa energooszczędnego
 • Energooszczędna i energetycznie aktywna architektura
 • Konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne
 • Audyty, certyfikacja energetyczna i termomodernizacja konstrukcji budowlanych
 • Mikroklimat wnętrza, komfort cieplny człowieka w pomieszczeniach i zdrowie człowieka
 • Akustyka miejska i budowlana
 • Aerodynamika obszarów miejskich
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej
 • Odnawialne i alternatywne źródła energii wykorzystywane w budownictwie
 • Zaopatrzenie w wodę i ciepło, wentylację i klimatyzację
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych w zrównoważonym budownictwie


W ubiegłem roku, w okresie pandemii COVID-19, w XVIII konferencji uczestniczyli przedstawiciele 19. ośrodków naukowych, m.in. z: Polski, Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji, Słowacji i Ukrainy.

Więcej informacji o konferencji na stronie: wb.pcz.pl/nauka/konferencja-mest