logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

67. Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB odbędzie się w dniach 11-15 września 2022 roku, w Krakowie. Zaszczyt pełnienia funkcji bezpośredniego jej organizatora przypadł Wydziałowi Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Tradycyjnie konferencja składać się będzie z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej 67. edycji konferencji będzie BIM / BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego. Będzie ona poświęcona zagadnieniom przygotowania i eksploatacji modeli informacyjnych BIM, nie tylko do celów projektowych, jak to zazwyczaj ma miejsce, ale w kontekście wykorzystania potencjału BIM oraz docelowo BLCM (Building Life Cycle Modeling) w pełnym cyklu życia obiektu – w fazie jego definiowania, projektowania, realizacji i eksploatacji.

Przedmiotem części ogólnej konferencji są problemy naukowe z zakresu:

  • Budownictwa ogólnego
  • Fizyki budowli
  • Geotechniki
  • Inżynierii komunikacyjnej: mostowej i kolejowej
  • Inżynierii materiałów budowlanych
  • Inżynierii przedsięwzięć budowlanych
  • Konstrukcji betonowych
  • Konstrukcji metalowych
  • Mechaniki konstrukcji i materiałów
  • Budownictwa hydrotechnicznego

 

W ramach konferencji odbędą się zebrania: Komitetu Nauki PZITB, Sekcji Konstrukcji Metalowych, Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Do miłego spotkania!

Komitet Organizacyjny KK 2022
http://www.krynica2022.pk.edu.pl/index.php/pl/