logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Z raportu firmy badawczej Spectis pt. „Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2022 – 2027” wynika, żew2021 r. wartość rynku wyrobów betonowych zwiększyła się w ujęciu nominalnym o ok. 14% iwyniosła10,6mldzł, aprognozyna2022r. zakładają kolejny dwucyfrowy wzrost.

Przyrost wartości rynku to efekt nie tylko wzrostu jego wolumenu, ale przede wszystkim zwiększających się kosztów produkcji. W latach 2021 – 2022, podobnie jak w 2017 – 2018, producenci wyrobów betonowych odnotowali znaczny wzrost cen stali (stanowiącej 65 – 75% kosztów materiałowych w branży ciężkiej prefabrykacji), cementu i kruszyw. Zwiększyły się także koszty siły roboczej, usług obcych oraz nośników energii, co znalazło odzwierciedlenie w cenach produktów. Duży wzrost cen wyrobów planowany jest także w br.

W ciągu minionej dekady sektor wyrobów betonowych, obejmujący elementy z betonu zbrojonego, sprężonego, wirowanego oraz wibroprasowanego, znacznie zwiększył swój udział w budownictwie. W2011 r. wartość tego rynku w porównaniu z produkcją budowlano-montażową ogółem wynosiła mniej niż 3%, natomiast w 2021 r. już ponad 4%. Dzięki 11-proc. dynamice nominalnej oczekiwanej w 2022 r., wartość rynku wyrobów z betonu osiągnie ok. 11,7 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż 10 lat wcześniej, natomiast w 2023 r. powinna przekroczyć 12 mld zł. 

W ujęciu ilościowym głównym segmentem rynku wyrobów betonowych pozostaje kostka brukowa (wraz z płytami chodnikowymi, krawężnikami czy obrzeżami), natomiast w ujęciu wartościowym największą część rynku stanowi prefabrykacja ciężka (rysunek), która z uwagi na wzrost cen stali wyprzedza od 2017 r. segment kostki brukowej. Trzecim w ujęciu wartościowym segmentem rynku są produkty z betonu komórkowego. Łącznie grupy te odpowiadają za ponad trzy czwarte wartości rynku. Pozostałe produkty, które go dopełniają, to rury, studnie, przepusty i inne elementy kanalizacji, bloczki i pustaki betonowe, pokrycia dachowe i materiały fasadowe, a także ogrodzenia, mała architektura i galanteria betonowa.

Rynek wyrobów betonowych jest rozdrobniony, a czołowi producenci posiadają udziały rynkowe na poziomie 6 – 7%. 15 największych graczy rynkowych odpowiada za blisko 50% całkowitej produkcji analizowanych 150 producentów. Najbardziej skoncentrowana jest branża betonu komórkowego, natomiast najbardziej rozproszona kostki brukowej, bloczków i pustaków betonowych (np. fundamentowych, ściennych, stropowych czy kominowych).