logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

ORGANIZATOR KONFERENCJI:
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

WSPÓŁORGANIZATOR:
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Organizatorzy zapraszają na III edycję Konferencji Naukowo-Technicznej Rusztowania
 
termin konferencji: 19-20 maja 2022 r.
miejsce konferencji: Hotel WODNIK w Słoku k/Bełchatowa

Tematyka przewodnia:
Bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań – spójność teorii i praktyki

W programie przewidziane są:
- ciekawe referaty o tematyce technicznej i związanej z funkcjonowaniem rusztowań;
- dyskusja panelowa: Uwarunkowania zewnętrzne stwarzające zagrożenie dla prowadzenia działalności w branży rusztowaniowej;
- dodatkowy warsztat dla projektantów konstrukcji: Oddziaływania dynamiczne na rusztowania.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje organizacyjne dostępne są na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań: www.pigr.pl

Miesięcznik „Materiały Budowlane” objął wydarzenie patronatem medialnym.