logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

12-13 maja 2022 r. odbędzie się w Krakowie Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2021, zorganizowana przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, pod patronatem: J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej; Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej; Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; Przewodniczącej Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; Przewodniczącej PZiTB; Przewodniczącego Polskiej Grupy fib; Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Celem wydarzenia jest stworzenie forum wymiany informacji oraz dyskusji o osiągnięciach i problemach teoretyczno-badawczych i praktycznych.

Tematyka konferencji:

 • nowe rozwiązania konstrukcyjne w obiektach sprężonych;
 • materiały do sprężania konstrukcji;
 • awarie, uszkodzenia i problemy użytkowe w konstrukcjach sprężonych;
 • przykłady realizacji konstrukcji sprężonych;
 • modelowanie konstrukcji sprężonych;
 • stany graniczne w projektowaniu konstrukcji sprężonych;
 • zagadnienia pracy konstrukcji sprężonych, m.in. betonowych, stalowych;
 • zagadnienia technologiczne w konstrukcjach sprężonych;
 • projektowanie i wykonawstwo mostów podwieszonych i extradosed;
 • przykłady realizacji konstrukcji cięgnowych;
 • aerodynamika konstrukcji cięgnowych.

Temat wiodący KS2021: KONSTRUKCJE CIĘGNOWE

Adres www: www.ks2021.pk.edu.pl