logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Z Józefem Kostrzewskim, dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów, rozmawia Danuta Matynia

Danuta Matynia: Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) po raz siódmy organizuje konferencję naukowo- techniczną poświęconą problematyce autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykacji betonowej. Warto więc pokusić się o podsumowanie dotychczasowych imprez. Jak ono wypada? 

Z Józefem Kostrzewskim, dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów, rozmawia Danuta Matynia

Danuta Matynia: Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) po raz siódmy organizuje konferencję naukowo- techniczną poświęconą problematyce autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykacji betonowej. Warto więc pokusić się o podsumowanie dotychczasowych imprez. Jak ono wypada? 

Józef Kostrzewski: Organizowane od 1996 r. konferencje naukowo-techniczne należy zaliczyć do bardzo udanych działań SPB. Pierwsza odbyła się w Puławach, a dwie kolejne w Zegrzu. Po dziesięcioletniej przerwie, w 2017 r. Stowarzyszenie powróciło do organizowania konferencji, podczas których prezentowane są najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej. Jednocześnie zachowano formułę zapraszania uczestników konferencji, a wśród nich projektantów, konstruktorów, architektów, deweloperów, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych oraz wyższych uczelni, studentów na koszt producentów – członków SPB. Podczas konferencji prezentowano referaty przygotowane przez wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Przedstawiano w nich nowoczesne rozwiązania z zastosowaniem prefabrykatów betonowych i autoklawizowanego betonu komórkowego, a także możliwości polskiego przemysłu. Dotychczas organizowane konferencje cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem środowiska budowlanego. Podczas V Konferencji „SPB 2017” wygłoszono 16 referatów, odbyły się dwa panele dyskusyjne oraz zorganizowano stoiska wystawiennicze, a także rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dyplomowe studentów architektury Politechniki Warszawskiej. Na tej imprezie podjęto też decyzję o organizowaniu konferencji w cyklu dwuletnim. Kolejne spotkanie odbyło się w 2019 r. Podczas konferencji „SPB 2019” wygłoszono 13 referatów, zorganizowano cieszący się dużym zainteresowaniem panel dyskusyjny pt. Dlaczego świat potrzebuje zrównoważonego budownictwa? Imprezie towarzyszyła wystawa, na której prezentowali się nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale również przedstawiciele innych branż. Program konferencji zawsze wzbogacony jest atrakcyjnym wydarzeniem wieczornym, podczas którego uczestnicy mają okazję spotkać się w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze.

DM: Czy stosowanie prefabrykatów betonowych oraz betonu komórkowego jest obecnie bardziej powszechne niż w 1996 r., gdy SPB organizowało pierwszą konferencję? Jak zmieniła się przez te lata branża prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego?

JK: Z satysfakcją należy stwierdzić, że okres ostatnich kilku lat jest niezwykle korzystny dla branż reprezentowanych przez SPB. Nastąpił ogromny wzrost zainteresowania prefabrykacją betonową i coraz powszechniejsze jest wznoszenie w tej technologii budynków mieszkalnych. Zakłady firm należących do Stowarzyszenia to zmodernizowane, bardzo nowoczesne wytwórnie, przystosowane do wytwarzania wyrobów, charakteryzujących się doskonałą jakością, dających architektom i projektantom prawie nieograniczone możliwości realizowania swoich wizji. Z satysfakcją obserwuję również powstawanie nowych wytwórni lub linii prefabrykatów betonowych. Są to m.in.: fabryka Grupy Pekabex w Gdańsku-Kokoszkach, zakład produkcyjny firmy Rector w Mszczonowie oraz zakład Prusice ZPB Kaczmarek.

Niezmiennie od wielu lat największym zainteresowaniem na krajowym rynku materiałów do wznoszenia ścian przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym cieszy się ABK. Producenci stale unowocześniają technologię produkcji i rozszerzają paletę swoich wyrobów. Oferowane produkty spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów i są dostosowane do aktualnych technik budowania. Dotychczasowe przedsięwzięcia technologiczne i modernizacyjne umożliwiły wytwarzanie wyrobów bardzo dobrej jakości, które można układać na cienką spoinę, eliminującą mostki cieplne. W coraz większym zakresie stosowane są elementy zbrojone z ABK i podejmowane prace zmierzające do wytwarzania prefabrykowanych elementów z betonu komórkowego. Od wielu lat Polska przoduje w Europie w produkcji ABK.

Podkreślić należy, że zarówno fabryki autoklawizowanego betonu komórkowego, jak i wspomniane prefabrykacji betonowej zostały poddane w ostatnich latach gruntownej modernizacji, powstały nowoczesne linie produkcyjne, a także wybudowano nowe wytwórnie przystosowane do technologii 4.0. Można stwierdzić, że mamy nową erę w historii branży ABK i prefabrykacji betonowej całkowicie zrywającą ze stereotypami, z którymi zmagaliśmy się w przeszłości.

DM: Jakie cele stawia SPB tegorocznej konferencji i jaki będzie jej program oraz tematyka referatów?

JK: Zasadniczym celem organizowanych przez nas konferencji jest promocja prefabrykacji betonowej i ABK, jako branż innowacyjnych spełniających wszelkie wymagania nowoczesnego budownictwa. Program tegorocznego spotkania, czyli VII Konferencji SPB 2022 pt. Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w budownictwie, która odbędzie się w hotelu Narvil w Serocku (11 – 12.10.2022 r.), służy realizacji tych zadań. Szczególny nacisk kładziemy na zaprezentowanie w referatach zalet i możliwości szerokiego zastosowania zarówno prefabrykatów betonowych, jak i ABK. Wiele miejsca poświęcimy na przedstawienie przykładów funkcjonalnych, nowoczesnych i o interesującej architekturze budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zaprojektowanych i wzniesionych z ich wykorzystaniem. Architekci podzielą się doświadczeniami z projektowania budynków z zastosowaniem betonowych prefabrykatów i ABK. Bardzo ważnym zagadnieniem, które będzie tematem referatów, jest zrównoważone budownictwo i wyzwania, jakie stają przed nami w świetle wyzwań klimatycznych. W programie konferencji znajdzie się również projektowanie z użyciem BIM, które zostanie przedstawione przez wybitnych specjalistów zajmujących się projektowaniem obiektów budowlanych, a także stosowaniem BIM w produkcji prefabrykatów betonowych i ABK.

Ważnym punktem konferencji jest forum dyskusyjne. Będzie obejmować dwa oddzielne panele, jeden dotyczący zrównoważonego budownictwa, na który kładziemy szczególny nacisk, a drugi – współczesnej budowy. Do obu paneli zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z bogatą wiedzą i wieloletnią praktyką z dziedziny projektowania, architektury, wykonawstwa oraz produkcji materiałów budowlanych. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie www.konferencja. s-p-b.pl.

DM: Jakie wydarzenia będą towarzyszyć tegorocznej konferencji?

JK: Konferencję, którą zgodnie z naszym kalendarzem powinniśmy zorganizować w ubiegłym roku, z powodu pandemii zmuszeni byliśmy przełożyć na 2022 r. Istotnym zadaniem, jakie postawiliśmy, przygotowując obecną imprezę, jest przeprowadzenie konkursu dla studentów wydziałów architektury i budownictwa pt. Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej. Organizujemy go wspólnie z Builderem. Dłuższy okres przygotowań do konferencji spowodowany jej przełożeniem został wykorzystany na zorganizowanie webinariów w ramach cyklu edukacyjnego przygotowującego do warsztatów projektowych, w których uczestniczyć będą czteroosobowe zespoły studentów wraz z ich opiekunami. Warsztaty odbędą się 9 – 11 maja br. w hotelu Puławska Residence w Warszawie. Podczas tego spotkania studenci będą mieli do zaprojektowania „Akademik marzeń” z zastosowaniem ABK i prefabrykatów betonowych. Na konkurs zgłosiło się 11 zespołów reprezentujących wydziały związane z architekturą i budownictwem krajowych uczelni technicznych. Projekty będą ocenione przez kapitułę, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas VII Konferencji SPB 2022. Tradycyjnie tegorocznej imprezie towarzyszyć też będzie wystawa, na której ofertę prezentować będą członkowie SPB oraz wiele firm i organizacji współpracujących z nami.

DM: Co należy zrobić, aby można było uczestniczyć w tegorocznej konferencji SPB?

JK: Jak już wspomniałem, konferencja adresowana jest przede wszystkim do projektantów, konstruktorów, architektów, deweloperów, środowiska naukowego oraz studentów. Będą onimieli możliwość wysłuchania interesujących referatów przygotowanych przez wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy, zajmujących się budownictwem, architekturą, zarządzaniem. Tradycyjnie uczestników konferencji zapraszają przedsiębiorstwa – członkowie SPB i to oni pokrywają koszt ich udziału w tej imprezie. Istnieje też możliwość rejestracji udziału przez stronę internetową konferencji: www.konferencja.s-p-b.pl. Pragnę dodać, że dzięki sponsorom, którymi są przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia oraz firmy z nami współpracujące, można było skalkulować koszt udziału w imprezie na w miarę niskim poziomie.

DM: Jaka jest obecna kondycja branży prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce?

JK: Mówiąc o wielkości produkcji ABK, mogę Państwa poinformować, że od wielu lat jesteśmy niekwestionowanym liderem w Polsce oraz w Europie na rynku materiałów do wznoszenia ścian. Udział w krajowym rynku wynosi 40 – 42%. Od 2016 r. notujemy ciągłe zwiększanie produkcji ABK, osiągając ponad 5,68 mln m3 w 2021 r. Uważam, że obecnie rysuje się też dobra przyszłość przed prefabrykacją, gdyż może ona zaoferować m.in. uniezależnienie budowy od warunków atmosferycznych, różnorodność i precyzję elementów prefabrykowanych oraz mniejsze zatrudnienie pracowników na placu budowy. Istotnym argumentem jest doskonała jakość produkowanych elementów. Kierunkiem na najbliższą przyszłość wydaje się być budownictwo modułowe, które powoli zaczyna wchodzić do naszych zakładów prefabrykacji.

Mam nadzieję, że konferencja, podobnie jak dotychczasowe imprezy, będzie okazją do zapoznania się z nowoczesnymi trendami w przemyśle materiałów budowlanych, a uczestnikom przyniesie satysfakcję ze spotkania.

DM: Dziękuję za rozmowę i życzę, aby VII Konferencja SPB 2022 była bardzo udana i spełniła oczekiwania jej uczestników oraz organizatorów.