logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

27 stycznia br. odbył się on-line Pierwszy Regionalny Okrągły Stół pod hasłem„ Finansowanie efektywności energetycznej w województwie podlaskim” w ramach projektu Round Baltic realizowanego również w województwach: mazowieckim; łódzkim; śląskim; dolnośląskim; pomorskim; kujawsko-pomorskim przez Stowarzyszenie Agencji Poszanowania Energii wraz z m.in. Narodową Agencją Poszanowania Energii.

Celem projektu jest efektywne wykorzystanie środków publicznych i niepublicznych oraz pomoc w rozwoju przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki. Organizatorem wydarzenia był białostocki oddział Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Spotkanie obejmowało dwie sesje plenarne i dwie równoległe sesje tematyczne. Omówiono m.in.: inicjatywę One Stop Shop mającą na celu stworzenie jednego miejsca, w którym będzie możliwe uzyskanie kompleksowej pomocy dotyczącej termomodernizacji obiektu; możliwości usprawnienia finansowania termomodernizacji; warunki stosowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie wielorodzinnym; dobór sposobu pomocy do efektywności inwestycji. Obecnie podmioty mogą korzystać ze wsparcia bezzwrotnego (np. dotacje) lub zwrotnego (np. pożyczki).W przypadku inwestycji o niewielkim efekcie ekonomicznym (długi okres zwrotu) zasadne jest wsparcie w postaci instrumentów bezzwrotnych, a inwestycji termomodernizacyjnych o szybkim zwrocie kapitału (kilka lat) – w postaci instrumentów zwrotnych.