logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Analysis of damage and methods of repairing the facade on the example of a building from the beginning of the 20th century

inż. Dominika Jelonek, studentka Politechniki Poznańskiej; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska;Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0001-6459-8783
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
ORCID: 0000-0002-1187-9087

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.03.08
Studium przypadku

Streszczenie. Tematem przewodnim artykułu jest przeprowadzenie analizy uszkodzeń oraz omówienie metod renowacji na podstawie zabytkowej kamienicy ceglanej z początku XX w. W opracowaniu przedstawiono także metodę iniekcji rys i spękań konstrukcji murowanych z zastosowaniem żywic poliuretanowych. Wykonano analizę zastosowanych materiałów pod kątem dobru rozwiązań do warunków środowiskowych, eksploatacyjnych i stanu technicznego obiektu.
Słowa kluczowe: renowacja; konstrukcje murowe; iniekcja rys; poliuretan.

Abstract. The main objectives of the article is the analysis of damage and renovation methods based on a historic brick tenement house from the beginning of the 20th century. The study also presents a method of injection of scratches and cracks in masonry structures with the use of polyurethane resins. An analysis of the materials used was performed in terms of the selection of solutions to the environmental and operational conditions and the technical condition of the facility.
Keywords: renovation; masonry structures; crack injection; polyurethane.

Literatura
[1] Barbara Ksit, Mariusz Gaczek. 2018. Analytical meanders of selected systems for thermo-renovation of historical buildings, vol. 49, s: 00062-1-00062-10.
[2] Helifix. 2016. System naprawy i wzmacniania konstrukcji murowych. Standardy napraw.
[3] Jelonek Dominika. 2021. Analiza uszkodzeń oraz metody napraw konstrukcji murowych na podstawie budynku z początku XX w. z wykorzystaniem elementów BIM, praca inżynierska, Politechnika Poznańska, Poznań, promotor: dr inż. Barbara Ksit.
[4] Program prac konserwatorskich dla elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckich 6- 6Aw Poznaniu. 2017,Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytków.
[5] Projekt budowlany. Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Śniadeckich 6-6a w Poznaniu. 2017. ENEPROJEKT. Poznań.
[6] WEBAC. 2016. Prospekt Naprawa rys i spękań.
[7] https://inblock.com.pl/blog/zywica-epoksydowa-i-zywica-poliuretanowa- -do-iniekcji-rys/.
[8] Daniel Tokarski, Irena Ickiewicz. 2021. Naprawy zabytkowych murów warstwami uzupełniającymi z dodatkiem biowęgla. Białystok. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
[9] https://www.akmapolska.polfirms.pl/img/docs/TECHNOLOGIA_OXYDTRON.pdf.Przyjęto do druku: 21.02.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2022, strona 52-54 (spis treści >>)