logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Remmers (reklama)
Okładka II - ASTRA (reklama)
Okładka III - EPSTAL (reklama)
Okładka IV - SBPB (reklama)

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

M. Gruszczyński, M. Lenart, T. WasągAnaliza przyrostu wytrzymałości wczesnej betonu modyfikowanego domieszkami zawierającymi nanokryształy CSH / Analysis of the increase in early strength of concrete modified with admixtures containing CSH nanocrystals ... 2-4
cytuj/citation: Maciej Gruszczyński, Małgorzata Lenart, Tadeusz Wasąg. 2022. Analiza przyrostu wytrzymałości wczesnej betonu modyfikowanego domieszkami zawierającymi nanokryształy CSH. Materiały Budowlane 595 (3): 2-4. DOI: 10.15199/33.2022.03.01

XXX Jubileuszowa Konferencja (reklama)

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje i osuszanie obiektów

B. FranckeWpływ czynników środowiskowych na wybrane właściwości grubowarstwowych asfaltowych powłok modyfikowanych polimerami / Influence of environmental factors on selected properties of polymer modified bituminous thick coatings ... 6-11
cytuj/citation: Barbara Francke. 2022. Wpływ czynników środowiskowych na wybrane właściwości grubowarstwowych asfaltowych powłok modyfikowanych polimerami. Materiały Budowlane 595 (3): 6-11. DOI: 10.15199/33.2022.03.02

ITB (reklama)

M. NocońRemont zawilgoconych, zasolonych oraz porażonych biologicznie budynków (artykuł sponsorowany) ... 12

B. MonczyńskiBadania skuteczności wtórnych hydroizolacji poziomych ... 14

M. RokielHybrydowe masy uszczelniające ... 16

ARBOCEL P (reklama)

R. WójcikOsuszanie zabytkowych murów fundamentowych metodą drenażu dwufunkcyjnego / Dehumidification of historic foundation walls using the dual-purpose drainage ... 20-24
cytuj/citation: Robert Wójcik. 2022. Osuszanie zabytkowych murów fundamentowych metodą drenażu dwufunkcyjnego. Materiały Budowlane 595 (3): 20-24. DOI: 10.15199/33.2022.03.03

CANASTOL (reklama)

75-LECIE SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

PREFBET Śniadowo inwestuje w rozwój ... 25

Wywiad z Krzysztofem Kieresem, przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu - Dobre prognozy i duże wyzwania ... 26

Cement i beton w zrównoważonym budownictwie (reklama)

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

M. Surma, Sz. WojciechowskiAnaliza pracy poprzecznej łączników prętów jako przykład działań B+R w nowoczesnej prefabrykacji betonowej ... 28

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

L. MisiewiczGęstość autoklawizowanego betonu komórkowego ... 30

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaMWK – odpowiedzi na pytania czytelników ... 32

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

B. Sadowska, W. SarosiekPlanowane i osiągnięte efekty energetyczne oraz ekologiczne termomodernizacji grupy budynków użyteczności publicznej / Planned and achieved energy and ecological effects of thermomodernization of a group of public buildings ... 34-37
cytuj/citation: Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek. 2022. Planowane i osiągnięte efekty energetyczne oraz ekologiczne termomodernizacji grupy budynków użyteczności publicznej. Materiały Budowlane 595 (3): 34-37. DOI: 10.15199/33.2022.03.04

G. Cholewa, M. MatysiakWłókna celulozowe w systemach ociepleń ... 38

ARBOCEL (reklama)

W. Brachaczek, A. ChlebośBadania nad zastosowaniem włókien odpadowych i z recyklingu w płytach cementowych i gipsowych / Research of using waste and recycled fibers in cement and gypsum boards ... 40-43
cytuj/citation: Wacław Brachaczek, Adam Chleboś. 2022. Badania nad zastosowaniem włókien odpadowych i z recyklingu w płytach cementowych i gipsowych. Materiały Budowlane 595 (3): 40-43. DOI: 10.15199/33.2022.03.05

SODASIL (reklama)

PScoat (reklama)

H. B. Łoziczonek, M. Fedorczak-CisakBadania in situ mikrosferowych materiałów powłokowych / In situ studies of microsphere coating materials ... 45-48
cytuj/citation: Henryk B. Łoziczonek, Małgorzata Fedorczak-Cisak. 2022. Badania in situ mikrosferowych materiałów powłokowych. Materiały Budowlane 595 (3): 45-48. DOI: 10.15199/33.2022.03.06

PRAKTYKA BUDOWLANA

L. Kamionka, A. Wdowiak-Postulak, A. HajdenrajchNowoczesne budownictwo drewniane w technologii CLT na przykładzie budynku Bioklimatycznej Jednostki Modularnej / Modern wood construction realised in CLT technology on the example of Bio-climatic Modular Unit ... 49-51
cytuj/citation: Lucjan Kamionka, Agnieszka Wdowiak-Postulak, Aleksandra Hajdenrajch. 2022. Nowoczesne budownictwo drewniane w technologii CLT na przykładzie budynku Bioklimatycznej Jednostki Modularnej. Materiały Budowlane 595 (3): 49-51. DOI: 10.15199/33.2022.03.07

D. Jelonek, B. Ksit, A. Szymczak-GraczykAnaliza uszkodzeń oraz metody naprawy elewacji na przykładzie budynku z początku XX wieku / Analysis of damage and methods of repairing the facade on the example of a building from the beginning of the 20th century ... 52-54
cytuj/citation: Dominika Jelonek, Barbara Ksit, Anna Szymczak-Graczyk. 2022. Analiza uszkodzeń oraz metody naprawy elewacji na przykładzie budynku z początku XX wieku. Materiały Budowlane 595 (3): 52-54. DOI: 10.15199/33.2022.03.08

W. Żebrowski, P. Wolka, A. Zieliński, M. DąbrowskiOgraniczenie korozji ASR w betonie za pomocą metakaolinu MK-40 i tradycyjnych dodatków mineralnych / Reduction of ASR corrosion in concrete using metakaolin MK-40 and traditional mineral additives ... 55-58
cytuj/citation: Wojciech Żebrowski, Paweł Wolka, Adam Zieliński, Mariusz Dąbrowski. 2022. Ograniczenie korozji ASR w betonie za pomocą metakaolinu MK-40 i tradycyjnych dodatków mineralnych. Materiały Budowlane 595 (3): 55-58. DOI: 10.15199/33.2022.03.09

ARBOCEL (reklama)

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

G. Adamczewski, K. Bednarek, M. Świeca, A. ZdybskaRola diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych / The role of technical diagnostics in the maintenance of buildings ... 59-63
cytuj/citation: Grzegorz Adamczewski, Kamil Bednarek, Małgorzata Świeca, Amanda Zdybska. 2022. Rola diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych. Materiały Budowlane 595 (3): 59-63. DOI: 10.15199/33.2022.03.10

PROOF Construction (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

P. PaszkowskiNajnowsze zmiany w przepisach budowlanych ... 64

Departament Prawny GUNB informuje ... 66

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2022 roku ... 67

AVASIL (reklama)

M.Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w lutym oraz za 2 miesiące 2022 roku ... 69

THIXAN (reklama)

TARGI

K. WiśniewskaJubileuszowe targi „Budma 2022” ... 70

Wyroby firmy Blachy Pruszyński nagrodzone Złotym Medalem MTP BUDMA 2022 (artykuł sponsorowany) ... 71

KONFERENCJE

Wywiad z Józefem Kostrzewskim, dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów - Stowarzyszenie Producentów Betonów po raz siódmy organizuje konferencję poświęconą betonowi komórkowemu i prefabrykacji betonowej ... 72