logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

11 – 15 września 2022 r. odbędzie się w Krakowie 67. Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Zaszczyt pełnienia funkcji bezpośredniego jej organizatora przypadł Wydziałowi Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Tradycyjnie konferencja składać się będzie z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej będzie BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego. W jej ramach zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące przygotowania i eksploatacji modeli informacyjnych BIM nie tylko do celów projektowych, jak to zazwyczaj ma miejsce, ale również w kontekście wykorzystania potencjału BIM oraz docelowo BLCM (Building Life Cycle Modeling) w pełnym cyklu życia obiektu, a więc w fazie jego definiowania, projektowania, realizacji i eksploatacji.

Przedmiotem części ogólnej konferencji będą problemy naukowe z dziedziny: budownictwa ogólnego; fizyki budowli; geotechniki; inżynierii komunikacyjnej – mostowej i kolejowej; inżynierii materiałów budowlanych; inżynierii przedsięwzięć budowlanych; konstrukcji betonowych; konstrukcji metalowych; mechaniki konstrukcji i materiałów; budownictwa hydrotechnicznego.

W ramach konferencji odbędą się zebrania: Komitetu Nauki PZITB; Sekcj i Konstrukcji Metalowych; Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Życzymy wspólnego pogłębiania wiedzy oraz korzystnej wymiany doświadczeń! Do miłego spotkania!

Komitet Organizacyjny KK 2022