logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Podniosła uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Krakowskiej prof. Wojciechowi Radomskiemu, wraz z wręczeniem dyplomu, odbyła się 19 listopada 2021 r.w zabytkowej Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Fot. A. Wysokowski

Zgromadziła grono ludzi nauki, w tym świata akademickiego wraz z rektorami wielu uczelni. Uroczystość otworzył J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Obszerne Laudatio poświęcone prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – promotor w przewodzie DrH.C., niejednokrotnie podkreślając liczne zasługi Kandydata, jako cenionego uczonego, inżyniera, nauczyciela akademickiego, członka Polskiej Akademii Nauk, etc. Prof. Radomski uświetnił spotkanie wykładem pt. „Most nad czasem i przestrzenią”, w którym podkreślił ważną rolę Krakowa i Politechniki Krakowskiej w swoim życiu zawodowymi osobistym. Słuchając wykładu, można było sobie uświadomić, jak się buduje mosty międzyludzkie i międzyuczelniane, które są tak ważne w naszym życiu. Osiągnięcia Doktora Honoris Causa Multi Wojciecha Radomskiego są imponujące. Dotyczy to zarówno dorobku na polu naukowym, publikacyjnym, popularyzatorskim, społecznym, jak i działalności organizacyjnej w Polsce i za granicą. Wymienienie tych osiągnięć, choćby ważniejszych, byłoby tylko umniejszeniem całego wspaniałego dorobku. Osoba profesora jest ogólnie znana i ceniona w szeroko rozumianym środowisku budowlanym. Jest On symbolem rzeczowości, solidności, ale też chęci pomocy, często krytycznej, ale, co ważne, szczerej i konstruktywnej. Dotyczy to zarówno rozwiązywania problemów i doradztwa w zakresie zagadnień technicznych, jak i naukowych – co cenne – również w przypadku młodego pokolenia naukowców.

Gratulujemy Profesorowi zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Krakowskiej oraz życzymy jeszcze wielu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i inżynierskich.

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski oraz redakcja „Materiałów Budowlanych”