logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

25 – 26 listopada 2021 r. odbyła się w Mikołajkach XXI Konferencja Edukacja Menedżerska Budowlanych pt. „Nowe oblicze prefabrykacji w zrównoważonym zielonym budownictwie –wymagania, potrzeby”, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Stanowiła ona forum dyskusyjne dla przedsiębiorców zajmujących się prefabrykacją oraz przedstawicieli samorządów, którzy realizują przedsięwzięcia budownictwa społecznego/socjalnego. W konferencji uczestniczyło 70 osób. W pierwszej części obrad „Prefabrykacja – dawniej i dziś” wygłoszono sześć referatów dotyczących prefabrykacji i kierunków jej rozwoju. Prof. Krzysztof Motzko – dyrektor zarządzający w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt mówił o rozwoju budownictwa modułowego w Niemczech oraz możliwościach modernizacji starego budownictwa, a prof. Piotr Woyciechowski z Politechniki Warszawskiej o postępie w rozwoju i wykorzystaniu nowych materiałów w produkcji prefabrykatów. Wskazał też, że zrównoważony rozwój to konieczność dekarbonizacji materiałów użytych do produkcji prefabrykatów. Interesujące prelekcje wygłosili przedstawiciele firm Trebbi Polska Sp. z o.o. i CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION Sp. z o.o. Problematykę finansowania rozwoju mocy produkcyjnych w prefabrykacji zaprezentował dyrektor Biura Finansowania Projektów Regionalnych BGK.

Drugą część konferencji „Nowoczesne budownictwo z prefabrykatów – technologie modułowe” wypełniły prezentacje firm, zajmujących się produkcją prefabrykatów z wykorzystaniem technologii panelowej, przestrzennej i modułowej. Przedstawiciele firm Unihouse S.A./UNIBEP S.A., WPBM „Mój Dom” S.A. MD Prefabrykacja Oddział w Źródłach, PEKABEX BET S.A, F.B.I. TASBUDS.A., WAMA Polska Sp. z o.o, ERBUD S.A. zaprezentowali przykłady realizacji z wykorzystaniem prefabrykacji w Polsce, Szwecji i Norwegii.

W trzeciej części konferencji przedstawiciele firmy PORR S.A. omówili możliwości wykorzystania prefabrykatów wielkogabarytowych przy modernizacji falochronów osłonnych w Porcie Północnym w Gdańsku. Prezentacja mec. dr Joanny Głowackiej z kancelarii Kwaśnik i Głowacka Radcowie Prawni dotyczyła odpowiedzialności cywilnoprawnej w świetle KC w przypadku awarii budowlanej.

Panel dyskusyjny poświęcono potrzebom inwestycyjnym samorządu terytorialnego i próbowano odpowiedzieć na pytanie, na ile prefabrykacja może być rozwiązaniem. Uczestniczyli w nim naczelnik Wydziału Inwestycji i jego zastępca z Urzędu Miasta Mławy. Miasto zamierza zrealizować w technologii modułowej żłobek (4 oddziały), przedszkole oraz 3 pięciokondygnacyjne budynki mieszkalne (180 mieszkań). Pełnomocniczka burmistrza ds. strategii i rozwoju Miasta Giżycka stwierdziła, że prefabrykacja modułowa może być wykorzystana do realizacji planów inwestycyjnych miasta. Uczestnicy panelu: prezes Zarządu Builder Corp. Sp. z o.o.; prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i przedstawiciele samorządów dyskutowali o zrównoważonym budownictwie oraz jego dekarbonizacji w kontekście Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Zastanawiano się, czy rygor przetargów i najniższa cena nie utrudnią realizacji celu, jakim jest zrównoważone budownictwo.

Podczas dyskusji stwierdzono, że zrównoważony rozwój w budownictwie wymaga kompleksowego podejścia polegającego na:

 • przyjęciu – jako zasady – projektowania z uwzględnieniem zerowego śladu węglowego;
 • budowaniu z materiałów o jak najmniejszym śladzie węglowym( polimery);
 • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

 

Zdaniem uczestników konferencji dekarbonizacja budynków, a szerzej realizacja zrównoważonego rozwoju to najbardziej opłacalny sposób na złagodzenie skutków zmian klimatu. Budownictwo modułowe to współczesny trend prefabrykacji, to nie przyszłość, lecz teraźniejszość budownictwa.

Mając na względzie edukacyjną działalność Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, podczas konferencji zaprezentowano projekty unijne realizowane przez Stowarzyszenie z partnerami krajowymi i zagranicznymi:

 • ARSC– „Augmented Reality for Stone Cladding Safe Assembling Operation”;
 • setAR – „Safe Earthworks Training with the use of Augmented Reality”;
 • CLOEMC V – „Common Learning Outcomes for European Managers in Construction V”;
 • IPCIC – „Improvement of Professional Competences in Construction”.

 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zaprezentował poniższe projekty:

 • ID4EXCELLENCE – „Immersive Design and New Digital Competences for the Rehabilitation and Valorization of the Built Heritage”;
 • BIMEPD – „Learning Tool Based on BIM Methodologies for the Integration of EPDs in the Design of Construction Systems”;
 • SPACAR – „Contemporary Approach to the Development of Spacial Comprehension through Augmented Reality Content”;
 • HSME – „Heroes of SMEs: Developing Unique Mentoring Skills and Techniques”;
 • BIMHEALTHY – „Housing as a Strategy for the Promotion of Health from an Intersectoral and Multidisciplinary Approach”.

 

Janusz Zaleski EurBE Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa