logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Centrum Analiz Branżowych (CAB) z siedzibą w Warszawie regularnie monitoruje sytuację na rynku stolarki. Analizowane są ceny detaliczne netto oferowane nabywcom indywidualnym. Nie są to ceny transakcyjne, gdyż nie uwzględniają ewentualnych upustów i rabatów.

Wobec powszechnego informowania o inflacji i wzroście cen, wyjątkiem wydaje się sytuacja na rynku stolarki budowlanej. Z porównania ofert handlowych wynika bowiem, że ceny okien z PVC zmniejszyły się od jesieni 2021 r. i wróciły do poziomu z czerwca 2021 r. (rysunek). Ponadto jesienna analiza rynku okien, przeprowadzona przez CAB, zakończyła się stwierdzeniem, że w najbliższych miesiącach nie powinniśmy się spodziewać dalszego wzrostu cen. Już w październiku 2021 r. widać było spowolnienie dynamiki ich wzrostu, a okres zimowy powinien zachować ten trend. Punkty handlowe oferowały wówczas ceny na poziomie 570 zł/m2 okna i było to zaledwie o 3,5% więcej niż w połowie ub. roku. Ponadto charakterystyczne dla sytuacji jesiennej było wydłużanie terminu realizacji zamówień, niekiedy nawet powyżej 8 tygodni. Oznaczało to, że już w listopadzie portfele zamówień u producentów były wypełnione do końca 2021 r.

Początek roku to czas tradycyjnych promocji cenowych i budowania portfela zamówień na kolejny sezon budowlany. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w ofertach cenowych składanych w styczniu br. Średnia cena, jaką oferowano, wyniosła 550 zł/m2 okna z białego PVC o współczynniku Uw < 1,0 [W/m2K]. Oznacza to, że była ona o 3,5% niższa od jesiennej i zrównała się z oferowaną w czerwcu 2021 r. Radykalnemu skróceniu uległ również czas dostawy, gdyż zamówienie styczniowe najczęściej deklarowano zrealizować po 4 tygodniach.

Czy taki stan utrzyma się dłużej? Wobec rosnących cen energii, wysokiego poziomu inflacji oraz presji płacowej prawdopodobny jest wzrost cen okien w kolejnych miesiącach 2022 r., kiedy rozpocznie się kolejny sezon budowlany. Jeśli więc zamawiać okna, to właśnie teraz, zimą.