logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Na przełomie marca i kwietnia br. odbędzie się w Łodzi IV Konferencja Naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”, zorganizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, która jako samorząd zawodowy inżynierów budownictwa będzie obchodzić w marcu 2022 r. jubileusz dwudziestolecia istnienia. Konferencja rozpocznie się 31 marca br. w Instytucie Europejskim, a następnego dnia obrady będą się odbywać w Teatrze Muzycznym.

Omówione zostaną m.in.: nowoczesne metody oceny rusztowań budowlanych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom; ślad węglowy jako miara wpływu wyrobów i obiektów budowlanych na środowisko; reelektryfikacja i głęboka termomodernizacja jako skuteczna i efektywna ekonomicznie metoda zmniejszenia śladu węglowego budynków mieszkalnych na obszarach podmiejskich; algorytm wyboru obiektów i rozwiązań opartych na OZE, uwzględniający wyzwania masowej termomodernizacji miejskich zasobów mieszkaniowych; technologie cyfrowe w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi; deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych.

Wśród wykładowców konferencji są: prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa; prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz; prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin; dr inż. Robert Geryło; prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska; prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina; dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ; prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

Honorowemu Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczy prof. dr hab. Dariusz Gawin, a Komitet Organizacyjny pracuje pod przewodnictwem dr. hab. inż. Jacka Szera, prof. PŁ – p.o. przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Rozwoju iTechnologii; Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Politechnika Łódzka. Sponsorami konferencji są: firma AGAT S.A. (sponsor generalny);ANGOPOL oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy sp.j. i GRAFIT.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: www.lod.piib.org.pl