logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Near misses incidents as precursors of accidents at work in the construction industry

inż. Zuzanna Woźniak, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
ORCID: 0000-0002-0168-5684
prof. dr hab. inż. Bożena Hoła, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
ORCID: 0000-0001-6630-8065

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.01.10
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Wypadkowość jest zjawiskiem negatywnym nie tylko ze względu na związane z nią straty materialne, ale przede wszystkim na niewymierne, trudne do oszacowania, straty moralne. Każdy wypadek przy pracy poprzedzony jest kilkoma zdarzeniami, które nie spowodowały urazu u pracownika, tzw. zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi. Analiza takich zdarzeń może wspomóc projektowanie skutecznych działań w zakresie prewencji wypadkowej. Przeprowadzono badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków przy pracy, zarejestrowanych w dużym przedsiębiorstwie realizującym inwestycje budowlane w Polsce, w latach 2015 ÷ 2020 r. Wykazano, że średnio, w badanym przedziale czasu, stosunek liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych do liczby wypadków przy pracy wynosił 3,3 : 1. Na każdy wypadek przy pracy, w którym została poszkodowana osoba, przypadały średnio ponad 3 zdarzenia potencjalnie wypadkowe, w których tylko dzięki zaistniałym okolicznościom żadna osoba nie została poszkodowana.
Słowa kluczowe: zdarzenia potencjalnie wypadkowe; wypadki przy pracy; trójkąt zdarzeń niebezpiecznych; budownictwo.

Abstract. Accident rate is a very negative phenomenon, not only because of the related material losses, but above all because of immeasurable, difficult to estimate, moral losses. Each accident at work is preceded by several events that did not cause an injury to the employee, the so-called potentially accidental events. The analysis of such events can help in designing effective actions in the field of accident prevention. Research was carried out on the number of near misses and accidents at work registered in a large enterprise implementing construction investments in Poland in the years 2015 ÷ 2020. The analysis showed that, on average, in the analyzed period of time, the ratio of the number of near misses to the number of accidents at work was 3,3 : 1. For every accident at work in which a person was injured, there were on average more than 3 near misses in which, thanks to the circumstances, no person was injured.
Keywords: near misses; accidents at work; triangle of dangerous events; construction.

Literatura
[1] Bird Frank. 1974. „ManagementGuide to Loss Control”. International Safety Academy, n.d.
[2] Heinrich William Herbert. 1941. Industrial Accidents Prevention. McGraw-Hill Book Company, INC, n.d.
[3] Główny Urząd Statystyczny (GUS), „Bank Danych Lokalnych”. Bdl. Stat. Gov. Pl (Accessed Oct. 25, 2021).
[4] Guo Shengyu, Xinyu Zhou, Bing Tang, and Peisong Gong. 2020. „Exploring the Behavioral Risk Chains of Accidents Using Complex Network Theory in the Construction Industry.” Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 560 (December 2020): 125012. https://doi. org/10.1016/j.physa. 2020.125012.
[5] Home | Occupational Safety and Health Administration, (n.d.). https://Www.Osha.Gov/(Accessed November 4, 2020).
[6] https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
[7] https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/ environment/ipp/documents/injurieseu_ sum_en. pdf.
[8] https://www.pip.gov.pl/pl/pod-inspektorska- -lupa/16978.
[9] Jones Simon, Christian Kirchsteiger, Willy Bjerge. 1999. „The importance of near miss reporting to further improve safety performance”. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 199, vol. 12, no. 1, pp. 59 – 67.
[10] Near Miss Definition Per OSHA – What Is A Near Miss? https://safetystage.com/incident- -reporting/ near-miss-definition-osha.
[11] PN-EN 18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, n. d.
[12] Sabrina Letícia Couto da Silva, and Fernando Gonçalves Amaral. „Critical Factors of Success and Barriers to the Implementation of Occupational Health and SafetyManagement Systems: ASystematic Review of Literature.” Safety Science 117 (August 1, 2019): 123 – 132. https://doi. org/10.1016/j. ssci. 2019.03.026.
[13] Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002, nr 199, poz. 1673 ze zm.).
[14] Winge Stig, Eirik Albrechtsen, and Bodil Aamnes Mostue. „Causal Factors and Connections in Construction Accidents”. Safety Science 112 (February 2019): 130 – 141. https://doi. org/10.1016/j.ssci.2018.10.015.
[15] Zhipeng Zhou, Li Chaozhi, Mi Chuanmin, Qian Lingfei. 2019. „Exploring the Potential Use of Near-Miss Information to Improve Construction Safety Performance”. Sustainability 2019, Vol. 11, Page 1264 11, no. 5 (February 27, 2019): 1264. https://doi.org/10.3390/SU11051264.

Przyjęto do druku: 27.12.2021 r.

  

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 01/2022, strona 72-74 (spis treści >>)