logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a Soletanche Polska, firma wykonała wzmocnienie podłoża pod projektowany budynek wielofunkcyjny tj.: biurowo – warsztatowo – magazynowy Urzędu Morskiego w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10. Przedmiotem było wykonanie pali przemieszczeniowych i platformy roboczej dla projektowanego budynku.

Umowę z ramienia inwestora podpisali: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie głównego księgowego Andrzeja Kajuta oraz Wojciech Sobieraj, kierownik budowy. Firmę Soletanche Polska reprezentowali: Hubert Tomczak, dyrektor zarządzający oraz Piotr Szturmowski, dyrektor oddziału Północ. Za realizację kontraktu ze strony inwestora odpowiada z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska.

Z uwagi na miejskie plany dotyczące budowy tzw. „Nowej Węglowej”, nasza baza transportowa musi zostać częściowo zlikwidowana. Dodatkowo, magazyn centralny, który mamy na terenie Portu Gdynia, jest w bardzo złym stanie technicznym. W związku z tym, Urząd Morski w Gdyni już kilka lat temu rozpoczął starania o budowę nowego obiektu, do którego funkcje magazynowe oraz te związane z obsługą floty samochodowej mogłyby zostać przeniesione. Budynek powstanie na działce urzędowej, znajdującej się za naszą siedzibą główna przy ul. Chrzanowskiego 10, do której Urząd Morski w Gdyni posiada prawo trwałego zarządu – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świrczyńska, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych.

Sure is For Shore - czyli Soletanche dla wybrzeża

Inwestycje związane z rozbudową infrastruktury portowej oraz administracji morskiej to istotny element strategii rozwoju Soletanche Bachy na świecie. W związku z tym Soletanche Polska, realizując fundamentowanie specjalistyczne obiektów infrastruktury portowej oraz administracji morskiej, buduje portfolio marki ForSHORE.

- ForSHORE dąży do połączenia regionów drogą morską przez budowę nowoczesnych, wydajnych węzłów portowych. Aby to osiągnąć, ForSHORE wspiera swoich klientów przy budowie i remoncie infrastruktury portowej, wykorzystując bogate doświadczenie portowe grupy Soletanche Bachy. Zapewniamy najlepsze zarządzanie ryzykiem związanym z infrastrukturą i interakcją z gruntem, aby zbudować odporne i trwałe porty – wyjaśnia Piotr Szturmowski dyrektor oddziału Północ, Soletanche Polska

ForSHORE oferuje pełen zakres możliwości w zakresie infrastruktury portowej

Pirsy, nabrzeża, suche doki, śluzy, falochrony, dalby, fundamenty pod platformy, zbiorniki magazynowe i budynki, wyjścia/wejścia portowe do morza. ……..Zespół projektowo – wykonawczy złożony jest z osób pracujących dla Soletanche Bachy na całym świecie. ForSHORE działa jako generalny wykonawca realizując wszystkie cztery etapy rozwoju infrastruktury: finansowanie, projektowanie, budowa i utrzymanie.

Kontrakt z Urzędem Morskim w Gdyni jest kolejną realizacją mającą na celu rozbudowę infrastruktury służącej administracji morskiej, którą udało się pozyskać polskiemu oddziałowi Soletanche Bachy. Chcemy rozwijać się na tym rynku, dlatego dołożyliśmy starań, aby wykonać ten kontrakt
z sukcesem tj. zgodnie z założeniami projektowanymi oraz harmonogramowymi – podsumowuje Hubert Tomczak, dyrektor zarządzający reprezentujący wykonawcę.

Soletanche pojawiła się na placu budowy w październiku tego roku. Wykonawca zakończył prace realizacyjne, zgodnie z założeniami, to jest w IV kwartale 2021. Zrealizowano 599 szt. pali przemieszczeniowych o długości 10 m. Obecnie prowadzone są odbiory.