logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Obecnie prowadzone są prace fundamentowe pod kompleksem biurowym Studio w Warszawie. Wykonawcą fundamentowania specjalistycznego jest firma Soletanche Polska, która realizuje prace w ramach umowy ze spółką Skanska SA.

Obiekty Studio A i Studio B będą realizowane i oddawane niezależnie, ale zakres prac fundamentowych jest wykonywany jednocześnie. W efekcie powstanie trzykondygnacyjny parking pod budynkiem Studio B i czterokondygnacyjny pod budynkiem Studio A, które docelowo zapewnią 286 miejsc parkingowych samochodów i 381 na rowery. Budynek Studio B będzie miał czternaście kondygnacji nadziemnych o powierzchni użytkowej 17 600 m2. Planowana data ukończenia jego budowy to III kwartał 2023 r.

Firma Soletanche wykonała prace przygotowawcze polegające na realizacji palisady VDW oraz ściany berlińskiej. Następnie obniżona została platforma robocza, z której realizowane są obecnie ściany szczelinowe pełniące funkcję: obudowy wykopu w czasie realizacji prac ziemnych i fundamentowych; fundamentu konstrukcji naziemnej oraz ścian parkingu podziemnego. Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje wykonywane w gruncie wykorzystywane jako pionowe obudowy głębokich wykopów. Technologia polega na prowadzeniu wykopu wąsko przestrzennego specjalnym chwytakiem hydraulicznym lub mechanicznym. Z postępem usuwania urobku z wykopu wypełnia się go zawiesiną bentonitową, która zabezpiecza wykop przed obsypaniem gruntu ze ścian wykopu. Po osiągnięciu projektowej głębokości ściany szczelinowej następuje instalacja kosza zbrojeniowego i betonowanie metodą „contractor”. Powierzchnia ścian szczelinowych w przypadku tej inwestycji wyniesie 360 m2, a wysokość do 32 m. Konstrukcja będzie rozpierana tzw. metodą stropową. W efekcie zostanie wykonanych ok. 100 słupo-pali stanowiących podparcie stropu na czas realizacji wykopu oraz konstrukcji docelowej.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowań i ich głębokie podziemie oraz gęstą sieć mediów w tej okolicy metoda stropowa jest najlepszym rozwiązaniem. Ponadto przyspiesza prace żelbetowe, które mogą być częściowo realizowane wraz z postępującym wykopem. Warunki gruntowe w dzielnicy Wola są bardzo dobre i dlatego wznoszone są tzw. wysokościowce. Na chwilę obecną prace przebiegają zgodnie z założeniami – wyjaśnia Jakub Morzywołek, Project Manager Soletanche Polska.

Prace związane z realizacją ścian szczelinowych oraz słupo-pali firma Soletanche planuje zakończyć jeszcze w tym roku. Kolejna faza fundamentowania, obejmująca montaż głowic słupów oraz wykop, powinna rozpocząć się w styczniu 2022 r.