logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Z raportu miesięcznego firmy badawczej Spectis pt. „Rynek budowlany w Polsce – grudzień 2021” wynika, że w minionych czterech kwartałach (IV kw. 2020 – III kw. 2021) zagregowane przychody 19 grup budowlanych notowanych na GPW wyniosły 25,9 mld zł, wobec 23,6 mld zł rok wcześniej, co przekłada się na nominalny wzrost o blisko 10%.

Istotny wpływ na wyniki miał wzrost cen robocizny oraz materiałów budowlanych. Wyraźnie poprawił się również wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w ciągu roku zwiększył się o 1,3 mld zł wobec zaledwie 0,03 mld zł rok wcześniej.

Wynik finansowy netto firm wykonawczych przełożył się na wskaźnik rentowności sprzedaży netto na poziomie 5,2%, wobec 0,1% rok wcześniej i 1% dwa lata wcześniej. Pomimo znacznej poprawy, firmy wykonawcze są nadal jedyną grupą w budownictwie notującą rentowność poniżej 6%, gdyż rentowność pozostałych dwóch grup, tj. firm deweloperskich oraz dostawców materiałów i sprzętu dla budownictwa nadal prezentuje się dużo lepiej i wynosi odpowiednio 16,8% i 8,7%, przy czym grupa deweloperów odczuła w trakcie pandemii zdecydowany spadek rentowności (z rekordowych 29% na przełomie lat 2019/2020), a dostawcy materiałów i sprzętu poprawili ją (z 6,1% rok wcześniej).

Poprawa wyniku finansowego wykonawców jest przede wszystkim efektem wyraźnego zwiększenia zysku (o blisko 700 mln zł) największego podmiotu budowlanego w Polsce, czyli Grupy Budimex. Wyraźną poprawę odnotowały także grupy Rafako oraz Trakcja (efekt przeminięcia okresu najgłębszych strat finansowych raportowanych przez grupy w latach 2019 – 2020).

Spośród firm deweloperskich notowanych na GPW, najwyższy poziom zysku za cztery minione kwartały odnotowały: Dom Development; Atal; MLP Group; Echo investment i Marvipol. Natomiast największy zysk w ujęciu wartościowym w ciągu roku zarejestrowały Atal i Warimpex.

W przypadku producentów i dostawców materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego największy wynik finansowy netto za ostatnie cztery kwartały zanotowały grupy Kęty i Stalprodukt, które odpowiadały za ok. połowę zysku całej grupy dostawców. Duży zysk (ponad 100 mln zł) wykazały również Bowim, Rawlplug i Ferro.