logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

28 – 29 października br. odbyło się w Krakowie VI Forum Green Smart City zorganizowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z o.o. oraz Związek Uczelni Inno TechKrak.

Spotkanie miało formułę hybrydową. Udział w nim wzięło ponad 200 uczestników na żywo i 200 online, wśród których byli: samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również goście z Polski i zagranicy.

Celem Forum była wymiana informacji dotyczących nowoczesnych rozwiązań służących budowie inteligentnych miast i wsi (Smart City, Smart Village) oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku. Obrady otworzył JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, który podkreślił konieczność dbania o ochronę klimatu oraz wzięcia odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń.

Zdaniem Komisarza ds. Rolnictwa w UE, Janusza Wojciechowskiego, bardzo ważnym zadaniem jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej. Głos zabrali też goście: Wiktoria Saganowska, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Heidrun Maier-DeKruijff, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych Republiki Austrii. Wskazali oni m.in. na szanse, jakie daje wdrożenie koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz dokumentów wykonawczych, jak pakiet Fit for 55.

Pierwszy dzień Forum podzielono na trzy panele: Zielony Ład w Smart City; Zielony Ład w Smart Village oraz Zrównoważony Rozwój. Omówiono zagadnienia dotyczące m.in. prawidłowego zarządzania zielenią miejską, adaptacji miasta i wsi do zmian klimatycznych, znaczenia hałasu i światła w najbliższym otoczeniu, wykorzystania danych geo przestrzennych w zarządzaniu transportem i mobilnością miejską oraz wpływu smogu na jakość życia ludzi i zwierząt.

Podczas drugiego dnia Forum odbyły się dwie debaty tematyczne: „Wpływ innowacji społecznych na rozwój Smart City i Smart Village” oraz „Europejski Zielony Ład a Smart City i Village”.

Dzięki wieloletniej współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie został wyróżniony, za działalność w zakresie ekologii i promowania zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, Medalem 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego, który na ręce JM Rektora wręczył dr inż. Zygmunt Fura – przedstawiciel PKE, wieloletni działacz i ekspert.

Równolegle z Forum odbywały się targi wystawiennicze, tzw. FORUM EXPO, których sponsorem była firma Hugo Green Solutions sp. z o.o.