logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Pod takim tytułem odbyło się szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. W imprezie udział wzięło ponad 40 osób – członków tej organizacji reprezentujących firmy wykonawcze. Wykłady prowadzi dwóch specjalistów reprezentujących, współpracującą ze Stowarzyszeniem,  kancelarię GESSEL: mec. Maciej Boryczko – radca prawny oraz mec. Piotr Tracz- adwokat.

Szczególną uwagę prelegenci położyli na spełnienie wszystkich postanowień, które są przedmiotem negocjacji, a także na tajemnicy negocjacji – nieujawniania i nieprzekazywania informacji dotyczących negocjacji innym osobom. Mowa była również o niezwłocznym przekazaniu informacji drugiej stronie w przypadku niemożności porozumienia się podczas procesu negocjacyjnego.

Duże zainteresowanie i burzliwą dyskujsję wśród uczestników szkolenia wzbudził temat dotyczący gwarancji. Prelegenci szczegółowo omówili główne cechy gwarancji, jej okres, tego co obejmuje i prawo odstąpienia od umowy. Dużo czasu poświęcono Ogólnym Warunkom Umowy, oświadczeniu gwarancyjnemu oraz karze umownej. Zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy karą za zwłokę a za opóźnienie, a także pomiędzy szkodą rzeczywistą i utraconą korzyścią. Rozróżniono także kwestię odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy. Wspomniano o gwarancji bankowej, umowie dowodowej oraz klauzuli arbitrażowej. Ponadto sporo uwagi poświęcono obecnej sytuacji na świecie i sile wyższej, wskazując szczególnie na czas, kiedy umowa została podpisana.

Następną poruszoną kwestią była różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią. Zwrócono szczególną uwagę na to kto ich udziela, okres oraz zakres jaki obejmują, a także na prawo odstąpienia od umowy.

Oficjalną cześć szkolenia zakończono przykładami, które świetnie zilustrowały omawiane zagadnienia.

Więcej na stronie : www.dafa.com.pl