logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

7 października br. odbyło się w Warszawie VI Forum Budownictwo w Polsce zorganizowane przez PMR, w którym uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli zarządów firm wykonawczych, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z polskim rynkiem budowlanym. Omówiono sytuację w budownictwie oraz perspektywę na najbliższe lata.

Forum rozpoczęło się wystąpieniami Pawła Borysa, Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Marka Zubera, Analityka Rynków Finansowych oraz Dariusza Blochera, Członka Rady Nadzorczej Budimexu. Paweł Borys podkreślił, że budownictwo, obok przemysłu, najszybciej wróciło do równowagi po wybuchu pandemii. Dobrą sytuację w sektorze zaburzają jednak rosnące ceny materiałów budowlanych oraz problemy z łańcuchami dostaw, które mogą powodować opóźnienia w realizacji projektów. Trudności te powinny jednak ustąpić na przełomie roku. Marek Zuber zwrócił uwagę m.in. na problemy z dostępnością pracowników, które są powiązane z sytuacją demograficzną w kraju – 200 tys. emigrantów nie wróciło do Polski po wybuchu pandemii. Problemy z cenami materiałów budowlanych będzie także potęgowała rosnąca inflacja. Obecnie sięga ona 6%, przed końcem 2021 r. dojdzie do 7%, a w przyszłym roku może czekać nas nawet dwucyfrowa. Dariusz Blocher zasygnalizował, że o ile w budownictwie inżynieryjnym perspektywy są bardzo dobre, to segment kubaturowy, stanowiący ok. 50% wartości produkcji budowlano-montażowej, nie jest rozgrzany, gdyż brakuje gruntów, a ceny materiałów i robocizny rosną. To niestety spowoduje dalsze zwiększenie cen mieszkań.

W dyskusji panelowej poświęconej prognozom i scenariuszowi rozwoju rynku budowlanego w najbliższych latach udział wzięli: Piotr Kledzik (PORR), Sławomir Nowak (Mirbud), Leszek Gołąbiecki (Unibep) oraz Krzysztof Figat (Polimex Mostostal). Sytuacja na rynku budowlanym z perspektywy największych wykonawców jest bardzo dobra. Wiele firm ma rekordowe portfele zamówień, ale mało jest nowych wyspecjalizowanych pracowników, a rosnące ceny materiałów budowlanych zwiększają niepewność i ryzyko realizacyjne. Wykonawcy sygnalizują potrzebę zmian w mechanizmach waloryzacji kontraktów, tak aby obejmowała ona wszystkie kontrakty budowlane i odpowiadała realiom rynkowym.

W 2020 r. w budownictwie zrealizowane zostały przetargi publiczne o łącznej wartości 78 mld zł, ale tylko część z nich (ponad 14 mld zł z GDDKiAi 9 mld zł z PKP PLK) podlegać będzie waloryzacji. Pojawiły się głosy, że istotne jest, aby cała kwota przetargów podlegała temu mechanizmowi.

Nadchodzący rok będzie udany i bardziej spokojny niż bieżący. Problemy z materiałami budowlanymi i siłą roboczą nadal się utrzymają, ale dynamika wzrostu cen wyraźnie wyhamuje.