logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

W pierwszej połowie 2021 r. segment magazynowy, którego zasoby przekraczają w Polsce 22mlnm2 powierzchni, stał się liderem pod względem liczby realizowanych inwestycji. Udział sektora przemysłowo-logistycznego w transakcjach na rynku inwestycyjnym wyniósł 45%. Z danych Walter Herz wynika, że w fazie realizacji było 3,3 mln m2 magazynów. W efekcie Polska uplasowała się na drugim miejscu w Europie pod względem tempa przyrostu zasobów na rynku powierzchni magazynowej. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. zasoby naszego rynku zwiększyły się o ponad 1,1 mln m2 powierzchni magazynowej. Wolumen najmu powierzchni magazynowej był o 50% większy niż w pierwszym półroczu 2020 r.

Obok rynku magazynowego rozwija się sektor mieszkań na wynajem instytucjonalny, który zajmuje trzecią pozycję na rynku transakcji inwestycyjnych za nieruchomościami magazynowymi i biurowymi. W pierwszej połowie 2021 r. wartość transakcji inwestycyjnych w tym segmencie wyniosła ok. 550 mln euro. Jak szacuje Walter Herz, w trakcie budowy i na etapie planowania jest ok. 26 tys. mieszkań przeznaczonych pod wynajem instytucjonalny w największych aglomeracjach w Polsce.

Pomimo spadku zainteresowania inwestorów obiektami biurowymi w Polsce, podaż biur się zwiększa. Z danych Walter Herz wynika, że powstaje 1,1 mln m2 powierzchni biurowej. Zaobserwowano też rozwój inwestycji związanych z budową parków handlowych i centrów convenience. Podaż w sektorze handlowym wyniesie ok. 540 tys.m2 powierzchni, z czego 40%znajduje się w parkach handlowych. Ich udział w całkowitym wolumenie powierzchni handlowych w kraju, wynoszącym 12,3 mln m2 powierzchni, to 15%.