logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

 

9-10 września 2021 r. w Ożarowie Maz odbędzie się siódma edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS, corocznego wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). W tym roku jego GŁÓWNYM tematem będzie rola ociepleń na drodze do neutralności klimatycznej i ekologicznej gospodarki, do których dąży Unia Europejska.

Jak podkreśla dr inż. , prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, po 11 grudnia 2019 r. nową strategię wzrostu gospodarczego w krajach UE może wyznaczyć Europejski Zielony Ład. Jego celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo, żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. – Co ważne, założenia Europejskiego Zielonego Ładu oddzielają wzrost gospodarczy od wykorzystania zasobów naturalnych. Trudno zatem wyobrazić sobie skuteczne przestawienie gospodarek i społeczeństw krajów unijnych na nowe tory bez udziału branży ociepleniowej – wskazuje prezes Michalak. Dodaje także, że jest to debata na temat najważniejszego zadania, jakie stoi przed naszym pokoleniem. Wykłady poruszać będą także inne, aktualne dla branży ociepleń kwestie, takie jak bezpieczeństwo pożarowe elewacji, dialog z nadzorem budowlanym czy zagadnienia związane z trwałością systemów ETICS.

Podczas tegorocznej konferencji firmowanej przez SSO podjęte zostaną następujące tematy:

  • Europejski Zielony Ład
  • zrównoważony rozwój a ewolucja europejskich zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
  • charakterystyki środowiskowe ETICS
  • bezpieczeństwo pożarowe nowoczesnych elewacji
  • badania rozprzestrzeniania ognia w dużej skali
  • projekt zrównoważonego domu w klimacie zwrotnikowym suchym
  • odporność ETICS na wzrost glonów jako cecha ich trwałości
  • wykorzystanie materiałów rozbiórkowych/odpadowych, recykling
  • przyszłość Construction Products Regulation
  • nadzór rynku budowlanego w 2019 roku

Bieżące informacje dotyczące VII Międzynarodowej Konferencji ETICS oraz formularz rejestracyjny dla uczestników dostępne są na stronie internetowej: www.konferencjaetics.com.pl.