logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Innowacyjne Drogi Samorządowe to autorski program firmy ORLEN Asfalt, w ramach którego eksperci spółki doradzają samorządom we wdrażaniu najnowszych metod budowy dróg oraz poprawy ich jakości. Do udziału w programie chętni zgłaszali się przez stronę www.innowacyjnedrogi.pl.

Kapituła Programowa wybrała do współpracy pięć jednostek: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku; Powiat Pruszkowski; Gminę Miasto Płock; Urząd Miasta Włocławek. Zwieńczeniem projektu będzie przyznanie podmiotom tytułu Ambasadora, który ma być potwierdzeniem postawy proinnowacyjnej i dużej świadomości oraz dbałości o zapewnienie bardzo dobrej jakości dróg na podległym sobie obszarze.

Dotychczas ORLEN Asfalt tytułem Ambasadora nagrodził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach za powszechne stosowanie asfaltów wysoko modyfikowanych typu HiMA (z ang. Highly Modified Asphalt). Główne ich zalety, to zapobieganie spękaniom nawierzchni i deformacjom w postaci kolein oraz zwiększenie wytrzymałości warstw asfaltowych. Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji tego asfaltu znacznej ilości specjalnego polimeru osiąga się ponad standardowe właściwości lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane nawierzchnie z asfaltów wysoko modyfikowanych mogą być eksploatowane bez konieczności przeprowadzania gruntownych remontów nawet do 50 lat.