logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Biurowiec P180, powstający u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej w Warszawie, to pierwszy budynek w Polsce, w którym wykorzystano niskoemisyjny beton towarowy Vertua® plus produkowany przez CEMEX Polska. Firma dostarczyła 3500m3 betonu Vertua® na budowę realizowaną przez firmę Skanska. Obiekt ma zostać oddany do użytkowania w trzecim kwartale 2022 r.

Dzięki zastosowaniu betonu Vertua® plus, zamiast tradycyjnego, osiągnięto redukcję emisji CO2 o 42%. Produkty Vertua ® są dostępne w dwóch wariantach: Vertua®  classic z redukcją emisji dwutlenku węgla do 30% oraz Vertua® plus z redukcją emisji do 50%, w porównaniu z betonem referencyjnym na bazie cementu portlandzkiego CEMI 42,5R. W obu przypadkach możliwe jest dalsze zmniejszenie emisji CO2, pozwalające na osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej produktu.

Wykorzystanie niskoemisyjnego betonu Vertua® w inwestycjach przyczynia się do uzyskania dodatkowej punktacji budynków objętych certyfikacją wielokryterialną LEED i BREEAM. 

Dowiedz się więcej: www.cemex.pl/vertua