logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Pierwsza połowa 2021 r. upłynęła pod znakiem ograniczeń związanych z pandemią. W związku z tym najczęstszą formą aktywności „SIPUR” był udział przedstawicieli Związku w tzw. webinariach. Najwięcej takich „spotkań na odległość” zostało zorganizowanych przez firmę DND Projekt, Archmedia, a także przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).

„SIPUR” był jednym ze sponsorów Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE zorganizowanego przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Omówiono aktualną sytuację polskiego budownictwa oraz wyzwania stojące przed cała branżą. Podczas dwudniowych prelekcji i debat eksperci z dziedziny budownictwa i ekonomii dzielili się przemyślenia dotyczącymi zagrożeń i szans stojących przed uczestnikami procesu budowlanego.

Pod koniec maja br. Związek „SIPUR” dołączył do grona sygnatariuszy Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej.

W ramach akcji pod hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ” Związek „SIPUR” gościł na odległość na Politechnice Gdańskiej, Koszalińskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Częstochowskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Rzeszowskiej, Krakowskiej i Białostockiej, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Wrocławiu, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w Szkole Głównej Gospodarstwo Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Studenci mieli okazję zapoznać się z budową, rodzajami, technologią wytwarzania i najważniejszymi cechami wyrobów izolacyjnych z poliuretanu stosowanych w budownictwie.