logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Firma ORLEN Asfalt, należąca do Grupy ORLEN, rozpoczęła badania nad opracowaniem specjalnych asfaltów, które będą charakteryzować się zmniejszonym śladem węglowym. W 2020 r. zainicjowano program badawczy Asfalty przyjazne środowisku, wpisujący się w strategię ORLEN2030.

Pierwsze innowacyjne produkty, których stosowanie przekłada się na efekt ekologiczny, firma ORLEN Asfalt wprowadziła w 2014 r. Były to asfalty wysoko modyfikowane polimerami ORBITON HiMA. Badania potwierdziły ich pozytywny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zastosowanie asfaltów typu HiMA znacznie zwiększa trwałość budowanej drogi, a w efekcie zmniejsza liczbę niezbędnych remontów. W konsekwencji rzadziej występują utrudnienia w ruchu, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Efektem tego jest mniejsza emisja gazów emitowanych do atmosfery przez silniki spalinowe. Prace ORLEN Asfalt nad ekologicznymi materiałami do budowy dróg wpisują się w strategię Grupy ORLEN, która jest odpowiedzią na Europejski Zielony Ład.