logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Z raportu „Rynek fasad i materiałów fasadowych w Polsce 2021 – 2026”, opracowanego przez firmę badawczą Spectis wynika, że w 2020 r. producenci materiałów fasadowych utrzymali wartość przychodów z 2019 r., pomimo wyraźnego spowolnienia aktywności w budownictwie kubaturowym, szczególnie niemieszkaniowym. 

W 2019 r. całkowite przychody osiemdziesięciu badanych producentów materiałów fasadowych wyniosły blisko 23,5 mld zł (nominalny wzrost o 4% r/r), z czego tylko 3,2 mld zł (blisko 14% przychodów ogółem) przypadło na materiały fasadowe, a po doszacowaniu do pełnej zbiorowości, wartość rynku materiałów fasadowych wyniosła 3,6 mld zł.

W 2021 r. przewidywany jest niewielki spadek wartości rynku, ale w 2022 r. powinien on powrócić do poziomu 3,6mld zł i stopniowo będzie rósł, aby do 2026 r. osiągnąć wartość 4mld zł. W najbliższych latach prognozowana jest wyższa dynamika wartości rynku niż jego wolumenu ze względu na rosnące ceny surowców, półproduktów oraz siły roboczej. Rynek fasad i materiałów fasadowych podzielono na cztery główne kategorie: fasady wentylowane; fasady ETICS (tzw. systemy ociepleń); fasady z płyt warstwowych i arkuszy blaszanych oraz szklane fasady kurtynowe. Fasady ETICS w zdecydowanej większości stosowane są na budynkach mieszkaniowych, natomiast głównym odbiorcą pozostałych typów fasad jest budownictwo nie mieszkaniowe. Fasady ETICS są niezmiennie największym segmentem rynku fasad w Polsce ze względu na duży udział robót modernizacyjnych. Ich rozwój w najbliższych latach będzie zapewniała m.in. realizacja rządowego programu Czyste Powietrze. Na ocieplenia ok. 1 mln budynków potrzeba ok. 50 mld zł.